Maakohtaiset sivustot:

Huomio

Kaikki lääkintälaitteita ja tuotteita koskevat tiedot tällä sivustolla on tarkoitettu vain  EU:n alueella toimiville terveydenhuollon ammattilaisille.

Painamalla "Hyväksy ja vahvista" -painiketta vakuutat, että olet tästä tietoinen ja että olet EU:n alueella toimiva terveydenhuollon ammattilainen.

HighVolumeHDF

HighVolumeHDF - Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF on Fresenius Medical Care

  • Kuolleisuusriski laskee
  • Resurssien optimaalinen käyttö CorDiax-tuotteiden kanssa 
  • Alhaisemmat kokonaiskustannukset

Hyödyt

 Edut

Kokonaiskuolleisuusriskin aleneminen HighVolumeHDF-hoidolla

HighVolumeHDF— edistyksellisin ja kustannustehokkain

Optimaalinen resurssien käyttö CorDiax -tuotteilla

HighVolumeHDF— alhaisemmat hoidon kokonaiskustannukset

Lupauksista tekoihin

Olemme sitoutuneet saavuttamaan parhaan hoitotuloksen jokaiselle dialyysipotilaalle. Tämä tavoite on kasvanut intohimoksi kehittää hemodiafiltraatiohoitoja (HDF). Uskomme vakaasti, että HDF on paras hoito jokaiselle potilaalle. Meidän lisäksemme HDF-hoidon edut ovat nyt laajasti tiedeyhteisön tiedossa, ja niille on saatu näyttöä. Viime vuosina HDF-hoidon edut on vahvistettu useissa julkaisuissa8,9,11-15. Katalonialaisessa high-volume HDF -tutkimuksessa 8 on esitetty näyttöä tämän hoitomuodon eduista. Vakuuttava tieteellinen näyttö potilaiden merkitsevästi paremmista hoitotuloksista yhdessä helppokäyttöisen ja luotettavan 5008 CorDiax -hoidon kanssa ovat vakuuttavia syitä siirtyä HighVolumeHDF -hoidon käyttöön – nyt heti.

Historia: Sitoutumisemme HDF-hoitoon

Hemodiafiltraatiosta HighVolumeHDF-hoitoon

HDF-hoitomuodossa yhdistyvät diffuusio ja konvektio. Konvektio perustuu suurten plasmavesimäärien ultrafiltraatioon kalvon läpi. Tämä mahdollistaa suurempien liuenneiden aineiden poiston konvektion myötä sekä pienten molekyylien diffusiivisen kuljetuksen.

Nestetasapainon ylläpitämiseksi on tärkeää korvata ultrafiltraation määrä, mieluiten dialysaattorin jälkeen, postdiluutio HDF-hoitona. 

Korvausnesteen määrällä on merkitystä hemodiafiltraatiossa

Tutkimus

Katalonian high-volume HDF -tutkimus

Parantaa potilaiden ennustetta

Potilailla, jotka oli satunnaistettu tehokkaaseen online hemodiafiltraatio hoitoryhmään oli merkitsevästi pienempi kokonaiskuolleisuus verrattuna tavanomaista high-flux-hemodialyysihoitoa saaviin potilaisiin. 

Kohentunut potilaiden hyvinvointi

Pienemmät hoitokustannukset

Tietoa tutkimuksesta8  

Tutkimuksen tavoite:

Verrata online HDF:n ja hemodialyysin vaikutusta potilaiden ennusteeseen

Tutkimusasetelma:

Katalonian nefrologiyhdistyksen tukema prospektiivinen, satunnaistettu ja kontrolloitu monikeskustutkimus

Tutkimuksen päämuuttujat:

Ensisijainen: Kokonaiskuolleisuus Toissijaiset: Kardiovaskulaarikuolleisuus, infektiokuolleisuus, mistä tahansa syystä johtuva sairaalahoito, hoidon siedettävyys ja laboratoriotulokset

Potilaat:

906 kroonista hemodialyysipotilasta satunnaistettiin joko jatkamaan hemodialyysia (n=450) tai siirtymään tehokkaaseen postdiluutio-online HDF-hoitoon (n=456) 

Tutustu koko tutkimukseen

Tuotteet

HighVolumeHDF on Fresenius Medical Care

5008 CorDiax ja 5008S CorDiax: HighVolumeHDF standardihoitona

FX CorDiax-hemodiafiltterit: muotoilultaan ylivoimaisia

Online Purification Cascade (OPC) –vedenpuhdistusjärjestelmä: Älykäs veden laadun hallinta 

Aiheeseen liittyvää sisältöä

1 Krick G, Ronco C (eds), Contributions to Nephrology (2011); 175: 93-109.
2 Canaud B., Contributions to Nephrology (2007); 158: 216-224.
3 Penne L. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 80-86.
4 Davenport A., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 897-901.
5 Pedrini L. et al., Nephrology Dialysis Transplantation, advanced access published Jan 18, 2011.
6 Locatelli F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2010); 21: 1798-1807.
7 Bonforte G. et al., Blood Purification (2002); 20: 357-363.
8 Maduell F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2013); 24: 487-497.
9 Ok E., et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2013); 28: 192-202.
10 Pedrini, LA. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26: 2617-2624.
11 Grooteman M.P. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2012); 23(6): 1087-96.
12 Canaud B. et al., Kidney International (2006); 69(11): 2087-93