Siirry sisältöön

Nephrological Cockpit

Nephrological Cockpit –sovelluksen aloitusnäyttö

TDMS:n laadunvarmistustyökalu

 • Laadunvarmistusprosessin tuki
 • Dialyysihoidon keskeisten tulosindikaattoreiden (KPI) tilanne 
 • Asiayhteyteen liittyvä hoitoanalyysi sekä potilaalle että sairaalalle 
 • Sekä potilaan hoivan että kliinisen hoidon tehokkuuden maksimointi 

Yhdellä silmäyksellä

Therapy Data Management System (TDMS)
Sovelluksen rooli laadunvarmistusprosessissa Sovellus toimii hoidon aikaisen työnkulun hallinnassa, automatisoinnissa ja parantamisessa sekä useiden erilaisista sairauksista kärsivien potilaiden dialyysiohjelman tehokkaassa hallinnassa. Dialyysiklinikat tarvitsevat ja luovat IT:n avulla suuria tietomääriä, jotka kerätään potilaan dialyysihoidonn aikana. Tämä kerätty tieto tulee ryhmitellä ja esittää — tätä prosessia sanotaan tietojen analysoimiseksi.
Dialyysihoidon laadunvarmistus – teoriasta käytäntöön Dialyysihoidon yleisimmät laadunvarmistusmittarit:
 • Annettu dialyysiannos
 • Solunulkoisen määrän palauttaminen
 • Verenpainekontrolli
 • Asidoosin korjaaminen
 • Hyperkalemian hallinta
 • Seerumin kalsiumin, fosforin ja hyperparatyreoosin hallinta
 • Anemian korjaaminen
 • Rautavarastot
 • Ravitsemustila
 • Tulehdustila
Dialyysin teho Nefrologit ja/tai dialyysiyksikön johtajat vastaavat dialyysin ja dialyysiyksikön tehokkuudesta. Heidän on tasapainoiltava sekä terveyteen että talouteen liittyvien päätösten kanssa. Nefrologin ja/tai dialyysiyksikön johtajan haasteita ovat mm:
 • Dialyysihoitokerran teho
 • Dialyysiohjelman teho
 • Kuinka päästään teoriasta käytäntöön
   
Nämä haasteet on voitettava monimutkaisessa ympäristössä. 
Nephrological Cockpit Nephrological Cockpit on munuaisten korvaushoidon laadunvarmistusprosessin keskeinen tekijä ja se auttaa kohtaamaan kroonisen sairauden hoidon haasteet.

Dialyysikeskuksessa laadunvarmistus edellyttää tiettyjen indikaattoreiden jatkuvaa seurantaa. Monissa tapauksissa hoitotulosten parantamiseksi tarvitaan toimenpiteitä. Laatukeskeinen lähestymistapa on jatkuva prosessi. Siinä:
 • Määritellään indikaattorien tavoitearvot
 • Mitataan hoitotulokset
 • Tulkitaan tulokset
 • Ryhdytään toimenpiteisiin (interventio)
   
Kun tietojen analysointia käytetään dialyysiyksikön tehokkuuden parantamiseen, tietojen tulee olla:
 • Kontekstiin liittyviä (sukupuoli, samanaikainen sairaus, lääketieteelliset tiedot, päivämäärä, tavoite, indikaattori)
 • Pitkäaikaisia ja päiväkohtaisia
 • Ryhmiteltyjä ja spesifisiä samassa näkymässä (porautuminen)
 • Eri näkökulmista (potilas ja yksikkö)
   
Nephrological Cockpit täyttää kaikki nämä vaatimukset.

 

Fresenius Medical Care — Nephrological Cockpit — Dialyse Center Status

Dialyse Center Status tarjoaa ryhmitellyn yleiskuvan hemodialyysiin liittyvistä keskeisistä tulosindikaattoreista (KPI)

Nephrological Cockpit – Patient List Overview

Patient List Overview – alueella voit porautua tietystä KPI:sta niiden potilaiden luetteloon, jotka ovat vastaavalla tavalla tavoitealueen ulkopuolella.

Nephrological Cockpit – Patient Status

Patient Status – alue antaa tarkempiatietoja yksittäisen potilaan tai potilasryhmän hoitomyöntyvyydestä suhteessa johonkin KPI:hin. Se näyttää tiedot tietyn KPI:n keskiarvona kaikkien valittujen potilaiden osalta ja pienimmän/suurimman mitatun arvon.

Nephrological Cockpit — potilaiden tilanne

Lisäksi voit Patient Status – alueella porautua rakeisimpaankin tietoon, joka näyttää yhden potilaan spesifisen KPI:n tiettynä päivänä. Tavoitealueet ja tavoitteet voidaan määritellä asetuksista.

Aiheeseen liittyvää sisältöä