Siirry sisältöön

PatientOnLine

Tiimillenne suunniteltu PD-sovellus

Tiimillenne suunniteltu PD-sovellus

 • Tukee yksilöllisten hoitomääräysten tekoa
 • Hoitotulokset & analyysi 
 • Potilaan seuranta yksityiskohtaisten PD-hoitotietojen perusteella 

Yhdellä silmäyksellä

Yksinkertaisempaa PD-hoitoa

Fresenius Medical Caren PatientOnLine-sovellus mahdollistaa aidosti yksilöllisen PD-hoidon. Se on suunniteltu tukemaan kliinistä päätöksentekoa ja lisäämään tiimin tehokkuutta parantamalla potilaiden hoitotietojen saatavuutta. Näyttöön perustuva hoitomääräysmallinnus ja intuitiivinen raportointi auttavat sinua saavuttamaan PD-hoidon riittävyystavoitteet luomalla tarkemman, yksilöllisesti räätälöidyn hoitomääräyksen.

PatientOnLine tehostaa kliinistä työnkulkua

PatientOnLine integroi koko PD-hoitoprosessin kliinisillä arviointityökaluilla. Sovellus muuttaa ratkaisevasti tapaa, jolla potilastiedot tukevat kliinistä työnkulkua, ja antaa sinulle täydellisen yleiskuvan kaikista PD-hoidon osatekijöistä sekä niiden hallinnan.

Kaksi lääkäriä tutkii selvitystä

Ohjattua päätöksentekoa

Ymmärrä paremmin potilaasi tilaa

Riittävällä dialyysillä on huomattava vaikutus potilaan hoitotulokseen. PatientOnLine auttaa sinua saavuttamaan riittävän dialyysin kooten nopeasti yhteen suuria määriä potilaskohtaisia parametrejä, joita tarvitaan hoitomääräyksen luontiin ja arviointiin. PatientOnLine antaa vankkaa kliinistä tietoa, joka mahdollistaa päätöksenteon ja optimoi hoidon potilaan hyväksi. PatientOnLine-sovelluksella voit:

 • Helposti määritellä oikean hoitomuodon potilaillesi.
 • Parantaa dialyysin riittävyyttä räätälöimällä potilaidesi CAPD- tai APD-hoidot.
 • Käyttää hoitomääräysmallinnusta voidaksesi paremmin ennakoida, saavuttavatko potilaasi dialyysin tavoitteet.
 • Navigoida nopeasti ja helposti läpi suuren, yksityiskohtaisen lääketieteellisen tietomäärän, potilaan senhetkisen tilanteen arvioimiseksi.
 • Parantaa hoitomääräyksen tarkkuutta.
 • Käyttää sovellusta useissa eri hoitomuodoissa (CAPD, APD tai niiden yhdistelmä).
 • Tuoda läpinäkyvyyttä potilaasi senhetkiseen tilanteeseen valitsemasi riittävyystestin tulosten perusteella (vatsakalvon toimintatesti (PFT) tai vatsakalvon läpäisevyyskoe (PET) + 24h näytteiden keräys).
   

 

Varmuutta päätöksentekoon riittävyys- ja hoitomääräysmallinnuksella

PatientOnLine tehostaa päätöksentekoprosessia ennustamalla ehdotettujen muutosten tulokset jo ennen niiden tekoa. Tämä ominaisuus helpottaa PD-hoidon muuttamista ja yksilöllistämistä.


PD-hoidon haasteita:

 • Vatsakalvon muutokset
 • Painon ja ravitsemuksen muutokset
 • UF-muutokset
 • Jäljellä olevan munuaisten toiminnan heikkeneminen
 • Nestetasapaino
   


Lähestymistavan voit päättää itse

PatientOnLine on suunniteltu toimimaan yhdessä sinun kanssasi ja se tarjoaa sinulle vaihtoehtoja. Voit luoda uuden hoitomääräyksen tai ennustaa olemassa olevan hoitotuloksen.

 • Syötä toivomasi dialyysitavoitteet ja PatientOnLine luo hoitomääräyksen
   

TAI

 • Syötä hoitomääräys ja PatientOnLine ilmoittaa sinulle dialyysin mahdolliset hoitotulokset

Potilaiden hoitaminen vie aikaa – kliinisen tiedon käsittelyn ei tulisi viedä

PatientOnLine - työnkulku
Kaikki tarvitsemasi tieto yhdessä paikassa PatientOnLine tarjoaa täydellisen PD-hoitoratkaisun koko munuaissairauksia hoitavalle tiimille. Se on suunniteltu sopimaan kliinisen henkilökunnan työnkulkuun mahdollistaen nopean ja helpon pääsyn tärkeisiin potilastietoihin. Tiimillä kuluu vähemmän aikaa tietojen käsittelyyn ja se voi keskittyä paremmin potilaiden hoitoon.
Kliinisen tiimin jäsenet voivat:
 • Käsitellä kaikkia potilastietoja helposti
 • Hakea kattavan sairauskertomuksen
 • Helposti lisätä, muuttaa tai päivittää potilastietoja PatientOnLine-sovelluksen intuitiivisessa rajapinnassa
 • Käyttää verkon infrastruktuuria hakeakseen ja jakaakseen samanaikaisesti olennaista hoitotietoa
 • Luoda ja tulostaa räätälöityjä raportteja kriteerien pohjalta
 • Suojata potilaiden luottamuksellisuuden tallentamalla tiedot keskuspalvelimelle
 • Työskennellä sekä lapsi- että aikuispotilaiden kanssa hoitotavasta riippumatta 
Säästä vielä enemmän aikaa laitteiden integroinnilla PatientOnLine parantaa kliinistä tuottavuutta lyhentämällä aikaa, joka henkilökunnalta kuluu sellaisten tehtävien suorittamiseen, jotka laitteet voivat tehdä nopeasti ja helposti. Kliininen henkilökunta voi helposti siirtää ja päivittää potilastietoja siirtämällä APD-laitteen tai BCM-bioimpedanssimittarin tallennustiedot PatientOnLine-sovellukseen.
 • Parempi käsitys potilaiden neste- ja ravitsemustilasta siitämällä BCM-bioimpedanssimittaukset PatientOnLine-sovellukseen
 • Lue hoitotulokset, tarkastele potilaan hoitomyöntyvyyttä tai APD-hoitomääräyksen asetuksia haluamallasi hetkellä 
 • Turvallinen potilaskortti
 • Varmistaa tarkat potilastiedot ja minimoi inhimilliset erehdykset vähentämällä aikaa, joka henkilökunnalla menisi tietojen manuaaliseen syöttöön 

 

Muuttaa potilastiedot informatiivisiksi tilastoraporteiksi

Lääkäri tarkastelee tietoja päätteeltä
Tilastollisen analyysin tekemisen ei tarvitse olla aikaavievä tai haastava tehtävä. PatientOnLine-sovellus luo nopeasti kaikki tarvittavat tilastolliset analyysit, minkä ansiosta voit ekstrapoloida jatkohoidon parantamisen tai tieteellisen tutkimuksen kannalta tärkeimmät tiedot.
 • Parempi tieto tarkoittaa, että lääketieteellinen tiimi voi tehostaa hoitopäätöksiään ja valita objektiivisesti eri strategioiden väliltä, joka on kaikkien potilaiden kannalta hyödyllisempää. 
   
 • Keskeisten lääketieteellisten parametrien ja trendien analyysi antaa paremman käsityksen potilaan senhetkisestä tilasta (esim. munuaisten toiminta, puhdistumat ja ravitsemustila).
   
 • Arvioi yksittäisen potilaan tai koko potilaspopulaation tunnistamalla, kuinka moni heistä saavuttaa riittävyystavoitteet ja muut parametrit.
   
 • Luo helposti suorityskykyyn liittyviä raportteja kliinisiä kriteerejä silmällä pitäen, esim. analysoi infektioiden määrän.

Kehittyneet ominaisuudet – enemmän vaihtoehtoja

Potilaskohtaiset tilastotiedot – trendit:

 • Jäljellä oleva munuaisten toiminta
 • Puhdistumat
 • Ravitsemustila
 • Laboratiotiedot
 • Infektiot 
   

Potilasryhmäkohtaiset tilastotiedot:

 • Joustavat käyttäjän määrittelemät kriteerit potilasryhmien luomiseksi
 • Pylväskaaviot – potilaiden jakauma tietyn parametrin osalta
 • Ristisuhteet – erilaisten lääketieteellisten parametrien väliset riippuvuudet 

Sitoutunut palvelemaan ja tukemaan

Fresenius Medical Care tarjoaa PatientOnLine-sovellukselle täydentäviä palveluja ja jatkuvaa tukea. Nämä palvelut parantavat huomattavasti sovelluksesta saatavaa arvoa, mikä parantaa sijoituksenne kokonaistuottoa ja tyytyväisyyttä.

Paikallinen tukitiimimme on koulutettu työskentelemään teknisen ja kliinisen henkilökuntanne kanssa varmistaakseen, että PatientOnLine-sovellus on toiminnassa ja vastaa kliinisiä tarpeitanne.

Aiheeseen liittyvää sisältöä