Siirry sisältöön

Therapy Data Management System (TDMS)

Integroitu ratkaisu

Integroitu ratkaisu

 • Tietojen kerääminen
 • Tietojen käsittely
 • Laadunvarmistus 
Fresenius Medical Care — Therapy Data Management System (TDMS) - logo

Oikeat työkalut dialyysin ammattilaisille

Therapy Data Management Systems (TDMS) on integroitu olemassa oleviin työprosesseihin tukemaan käyttäjiä heidän päivittäisissä tehtävissään, kuten ultrafiltraation määrittämisessä, dialyysilaitteiden asetuksissa ja hoidon dokumentoinnissa. TDMS on saumaton dialyysin ja informaatioteknologian välinen linkki, tarjoten oikean työkalun kaikille dialyysin ammattilaisille.

TDMS on joustava ratkaisu, joka tukee dialyysiyksiköiden ja sairaaloiden työprosesseja koskevia vaatimuksia. Se tukee päivittäistä työtänne tehokkaasti ja turvallisesti.

Oikeat palvelut tehostamaan käyttöä

Välttämättömien työkalujen lisäksi järjestelmän yksilöllinen asennus, ylläpito ja koulutus varmistavat ammattilaisryhmien käyttöön mukautettujen sovellusratkaisujen mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen. Koulutuspalvelumme sisältävät myös sovellusten käyttäjien perus- että jatkokoulutuksen. 

Fresenius Medical Care on yksi harvoista yrityksistä, jotka pystyvät tarjoamaan kattavan integroidun hemodialyysin IT ratkaisun sisältäen monipuolisen tuote-, koulutus- ja palveluvalikoiman.

Seuranta

 • Tallentaa potilaan painon ennen ja jälkeen dialyysin 
 • Dialyysilaitteiden oletusasetukset 
 • Dokumentoi hoitoprosessin 
 • Dokumentoi dialyysin aikaiset laboratoriotestit 
 • Dokumentoi lääkkeiden annon 
 • Dokumentoi hoidon tulokset 
 • Dokumentoi ennalta määritellyt toimenpiteet
 • Dokumentoi hoidossa tapahtuvia muutoksia  

Kliinisten tietojen käsittely

 • Dialyysihoidon ohjeistuksien luonti ja käsittely 
 • Lääkemääräysten luonti ja käsittely 
 • Hallinnollisen tiedon ylläpito 
 • Laboratoriotietojen ylläpito ja tulkinta 
 • Raporttien ja lääkärien viestien tuottaminen ja välittäminen 
 • Sisäisen ja ulkoisen laadunvarmistuksen tuki 
 • Useiden dialyysiyksiköiden hallinnointi 
 • Kehittynyt tietojen analysointi ja raportointi 
 • Potilas- tai yksikkökohtainen hoitojen ja lääkitysten aikataulutus  

Keskitetty tietojenkäsittely

 • Kommunikointi sairaaloiden tietojärjestelmien (HIS) kanssa
 • Sairaaloiden ydinliiketoiminnan tuki (esim. laskutusprosessi ja sähköinen hoitojen dokumentointi)

Therapy Data Management System (TDMS)

Tekniikka

Tietojärjestelmän arkkitehtuuri ja moduulirakenne mahdollistavat mukauttamisen ja integroinnin oman dialyysiyksikkönne infrastruktuuriin.

Arkkitehtuuri tarjoaa useita vaihtoehtoja ja tapoja kytkeytyä muihin järjestelmiin. Tämä mahdollistaa myös dialyysiyksikön laajenemisen myöhemmin.

TDMS (Therapy Data Management System) tarjoaa myös työkalut, jotka mahdollistavat tehokkaan työskentelyn hallinnossa tai tietojen päivityksessä ja tuottaa tarvittavan dokumentoinnin laadunhallintajärjestelmän toteuttamiseen.

Aiheeseen liittyvää sisältöä
TDMS tietojärjestelmän seurantasovellus

Keskitetty seuranta

Lääkäri käyttää Fresenius Medical Caren Therapy Support Suite (TSS) sovellusta

TDMS:n Clinical Data Management sovellus