Siirry sisältöön

Hoitajille

Renal IT ratkaisut hoitajille

Renal IT ratkaisut hoitajille

  • Aikaa vievien tehtävien väheneminen
  • Hoitojen dokumentointi
  • Potilaille jää enemmän aikaa
Optimoi päivittäinen työrutiinisi

Optimoi päivittäinen työrutiinisi

Vähennä aikaa vieviä toimintoja

Suoraan potilaan hoitoon liittymättömät tehtävät, kuten dokumentointi, laskutus ja hallinnolliset tehtävät vievät aikaa. Rutiinitehtävien mahdollisimman tehokas suorittaminen antaa enemmän aikaa potilaan hoitoon ja hyvinvoinnin varmistamiseen. Tämän seurauksena terveydenhuollon ammattilaisten kiire vähenee, koska heillä on vähemmän hallinnollisia rutiineja huolehdittavanaan.

Ajan säästäminen rutiiniluontoisissa, potilaan hoitoon liittymättömissä tehtävissä voidaan toteuttaa sovelluksella, joka tekee esimerkiksi seuraavat toiminnot:

  • Dialyysilaitteiden alkuasetukset
  • Automatisoitu hoitotiedon ja potilaan painon dokumentointi
  • Laitteiden integrointi (esim. vaaka, dialyysilaitteet)
  • Potilastietojen yhteenveto kaikille käyttäjille
  • Kaikkien hoitojen näkyminen yhdessä näkymässä
     

Fresenius Medical Caren Therapy Monitor (TMon) suoriutuu kaikista yllä mainituista tehtävistä helposti ja aikaa säästäen.

Lue lisää Therapy Monitor (TMon) sovelluksesta

Fresenius Medical Caren Therapy Monitor

Fresenius Medical Caren Therapy Monitor tarjoaa dialyysiä edeltävän, sen aikaisen ja jälkeisen tiedon online dokumentoinnin. TMon sovelluksen innovatiivinen potilaan vierellä tapahtuva seuranta on suunniteltu kehittyneeseen dokumentointiin, joka toimii Fresenius Medical Caren 5008 CorDiax- ja 5008S CorDiax hemodialyysilaitteilla.

Therapy Monitor antaa myös yleiskuvan potilaista ja heidän senhetkisistä samoin kuin juuri päättyneistä hoidoistaan. Keskeiset hoitotiedot voidaan myös visualisoida. Tämän ansiosta terveydenhuollon ammattilaiset voivat helposti tunnistaa suuren riskin potilaat.

Therapy Monitor sovelluksen avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat puuttua eri tilanteisiin nopeammin, säästää rutiineihin menevää aikaa, käyttää enemmän aikaa potilaan hoitoon ja vähentää kiirettä. Therapy Monitor on osa Fresenius Medical Caren Therapy Data Management System (TDMS) tietojärjestelmää.

Tutustu Therapy Data Management System (TDMS) tietojärjestelmään

Ajansäästöä

Fresenius Medical Caren Therapy Monitor säästää keskimäärin:
25 minuuttia (40 %) tyypilliseen dialyysihoitoon kuluvaa hoitoaikaa. 

Aiheeseen liittyvää sisältöä