Siirry sisältöön

Munuaisten korvaushoitoon liittyvä informaatioteknologia (Renal IT)

Renal IT kattaa sovellukset, jotka tukevat kroonisen munuaissairauden hoitoa entistä tehokkaammin, luotettavammin ja kustannusvaikuttavammin niin dialyysiyksiköissä kuin akuutti- ja kotihoidoissa.

Renal IT tarjoaa tukea päätöksenteolle sekä hoitotietojen analyysit. Renal IT sovellusten tuottajana Fresenius Medical Care tarjoaa kattavan valikoiman munuaisten korvaushoitoon tarkoitettuja sovelluksia ja laitteita sekä asennuksen, koulutuksen ja ylläpidon.

Renal IT ratkaisut kroonisessa munuaissairaudessa

Kroonisen munuaissairauden hemodialyysihoito on monimutkaista ja vaativaa. Potilaat voivat olla monisairaita ja haasteellisia hoitaa. Hoidettavien potilaiden määrä nefrologian erikoislääkäriä ja hoitajaa kohti on kasvussa ja jatkaa kasvuaan.

Dialyysipotilaan hoito on paljon enemmän kuin hoitotapahtuma

Dialyysimääräys ja hoidon toteutus vaativat erityistä huomiota. Kroonista munuaissairautta sairastavien potilaiden hoitoa tukee kokonainen terveydenhuollon ammattilaisten tiimi. Se tarvitsee paljon tietoa hallitakseen kunkin potilaan yksilöllisen hoitosuunnitelman. Oikea hoitopäätös voidaan tehdä vain kokonaiskuvan perusteella – saadun tiedon pohjalta. Ratkaisujen on oltava nopeita ja oikeita, koska potilaat tarvitsevat erikoissairaanhoitoa. Renal IT vastaa näihin haasteisiin.