Siirry sisältöön

5008S CorDiax

HDF Pump

5008S CorDiax: HighVolumeHDF vakiona

 • AutoSub plus – HighVolumeHDF - hoidon automaattinen korvausnestemäärän itsesäätelytoiminto
 • Venous Access Monitoring (VAM) – venaveritien optimoitu seuranta
 • Helppo käsittely
 • Tehokas ja kestävä 

HighVolumeHDF vakiona

5008S CorDiax –laitteen uuden AutoSub plus-toiminnon ansiosta HighVolumeHDF-hoito on yhtä yksinkertaista ja luotettavaa kuin hemodialyysihoito ilman käyttäjältä vaadittavia lisätoimenpiteitä.

5008S CorDiax

5008S CorDiax
Avaa mahdollisuuksien maailman

5008S CorDiax tekee HighVolumeHDF-hoidosta dialyysin standardihoidon AutoSubplus- ja Venous Access Monitor (VAM) –toimintojen ansiosta. AutoSubplus on automaattinen korvausnestemäärän itsesäätelytoiminto ja venaveritien optimoitu seuranta VAM auttaa havaitsemaan venaneulan irtoamisen varhaisessa vaiheessa. 

Vanhempi mies ja nainen seisovat rinnakkain hymyillen

HighVolumeHDF hoito

HighVolumeHDF – sydäntä suojaavan hemodialyysin standardihoito

HDF-hoidon kaikkien hyötyjen maksimoimiseksi postdiluutiossa tarvitaan suuria konvektiomääriä. Aiemmin monet käyttäjät epäilivät, että näin suuret määrät saattaisivat johtaa liian suureen hemokonsentraatioon ja sen myötä suuriin kalvon läpäiseviin paineisiin, mikäli hoitoasetuksia ei jatkuvasti seurata ja mukauteta.

AutoSub plus

HighVolumeHDF:n automaattinen korvausnestemäärän itsesäätelytoiminto

Innovatiivinen AutoSub plus on paljon enemmän kuin vain uusi automaattinen paineensäätelytoiminto:
Saatavilla on erittäin tarkkaa tietoa dialysaattorin olosuhteista – ei ainoastaan nesteen kulusta kalvon läpi vaan myös verenvirtauksen kulusta
Useita kertoja minuutissa tapahtuvat tarkistukset mahdollistavat korvausnestemäärän jatkuvan optimoinnin
Järjestelmä aktivoituu automaattisesti hoidon alussa
AutoSub plus auttaa lääkäriä vakioimaan HighVolumeHDF:n standardihoidoksi

Oivalluskyky ja jatkuvuus ovat ratkaisevia tekijöitä

Kun muissa järjestelmissä TMP-paine tarkistetaan ja säädetään määritellyin aikavälein, AutoSub plus mittaa ja arvioi dialysaattorin sisäisiä olosuhteita useita kertoja minuutissa. Taustalla oleva innovatiivinen teknologia perustuu painepulssien dynaamiseen signaalianalyysiin. Siten korvausnestemäärät voidaan maksimoida jokaiselle potilaalle yksilöllisesti ilman käyttäjän lisätoimia.

VAM auttaa havaitsemaan venaneulan irtoamisen varhaisessa vaiheessa

Turvaominaisuudet tuovat luottamusta

Erityisesti suuria verenvirtauksia edellyttävän HighVolumeHDF-hoidon aikana venaveritien seuranta on olennaista, koska verenhukka saattaisi muuttua kriittiseksi hyvinkin lyhyessä ajassa. 5008S CorDiax tarjoaa kaikissa laitteissa vakiona älykkään turvaominaisuuden, joka vähentää ulkoisen verenhukan riskiä:

Venous Access Monitoring (VAM) - Venaveritien optimoitu seuranta

VAM on ainutlaatuinen ja älykäs turvaominaisuus. Se seuraa venapainetta dynaamisesti ja erittäin herkästi yhdistämällä arteria- ja venapaineiden signaalit sopeutettuun algoritmiin. VAM on suunniteltu ilmoittamaan äkillisistä ja pienistä, noin 15 mmHg:n venapaineen laskuista silloinkin, kun venapaine ei ylitä alahälytysrajaa.

VAM on kehitetty terveydenhuollon ammattilaisten tueksi havaitsemaan venaneulan irtoaminen varhaisessa vaiheessa. Käyttäjä on silti vastuussa potilaan turvallisuudesta koko hoidon ajan. VAM sisältää myös hälytyksien hallintajärjestelmän: hälytys aktivoituu, jos seurantasignaalit osoittavat poikkeuksellista tai epänormaalia vaihtelua aikaisempaan paineprofiiliin verrattuna.

Jos hälytys ilmaantuu, veripumppu pysähtyy välittömästi ja venaletkun sulkija sulkeutuu. Näin käyttäjälle jää enemmän aikaa tehdä kriittisen paineenmuutoksen vaatimat toimet.

Helppo käsittely

ONLINEplus – Vähemmän työmäärää, lisää käyttöä

Tarvittavat korvausnesteet jouduttiin aiemmin pakkaamaan infuusiopusseihin. Tämä lisäsi hoitohenkilökunnan työmäärää, joten dialyysikeskukset eivät olleet halukkaita käyttämään HDF-hoitoa. Jotta yhä useampi potilas voisi hyötyä HDF:n eduista, olemme kehittäneet dialyysijärjestelmän, joka valmistelee korvausnesteen potilaan vierellä –ONLINEplus-järjestelmän. ONLINEplus perustuu erittäin luotettavaan kaksivaiheiseen filtraatioprosessiin ja se mahdollistaa steriilin ja pyrogeenittömän korvausnesteen rajoittamattoman tuotannon hyvin kustannustehokkaasti. Online-hemodiafiltraatio on syntynyt.

Veriletkut

Innovatiiviset veriletkut kehitettiin sen ajatuksen pohjalta, että HighVolumeHDF-hoidon tulee olla yhtä helppoa ja turvallista kuin hemodialyysinkin. HighVolumeHDF-hoitoa voidaan antaa jo 5008S CorDiax-laitteiden vakioasetuksilla.

Tehokas ja kestävä

5008S CorDiax –sarjan ainutlaatuisuus perustuu kehittyneiden hoitovaihtoehtojen lisäksi myös sen ympäristöystävällisyyteen: Fresenius Medical Care tukee järkevää ja kestävää resurssien käyttöä säästämällä ulkonestettä, vettä ja energiaa. Tämä puolestaan johtaa merkitseviin kustannussäästöihin.

 • ONLINEplus-teknologia steriilin, endotoksiinivapaan ja bikarbonaattipuskuroidun elektrolyyttiliuosten tuotantoon1
  • HDF-hoitoa varten on saatavilla suuria korvausnestemääriä
  • Ei enää tarvetta käyttövalmiille huuhtelunesteille: täyttö, jälkihuuhtelu ja bolus ONLINE-nesteellä kaikissa hoitotavoissa (myös HD:ssa)2
 • AutoFlow mukauttaa ulkonesteen virtausnopeuden automaattisesti tehokkaaseen veren virtausnopeuteen hoidon aikana
  • Huomattavat vesi-, jätevesi, konsentraatti- ja energiasäästöt, mikä vähentää kustannuksia merkitsevästi
  • AutoFlow-toiminnon automaattinen valinta hoitotavan mukaan: aina optimaalinen taloudellisuuden ja hoidon laadun välinen suhde
 • EcoFlow minimoi ulkonesteen ja energian kulutuksen valmistelun aikana sekä jälkihuuhtelun jälkeen. Samalla vältetään bakteerien kasvu
Aiheeseen liittyvää sisältöä
[Translate to Finnish:]

Enemmän hoitoa. Vähemmän monimutkaisuutta.

HighVolumeHDF - Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF on Fresenius Medical Care.

1 In accordance with ISO 23500-5 and ISO 11663:2009

2 Safety advice: It is recommended that you stock sodium chloride in case it might be required