Siirry sisältöön

sleep•safe harmony

sleep•safe harmony -laite

Yksilöllisesti jokaiselle potilaallesi

 • Huomioi potilaiden yksilölliset tarpeet
 • Ohjattu hoito-ohjelmien teko
 • Helppo käyttöönotto

Onnistuneen PD-hoidon tärkeät mittarit:

Ikä on tärkeä tekijä, joka vaikuttaa dialyysihoitotavan valintaan. Potilaat, joilla on sorminäppäryyttä ja motivaatiota, ovat hyviä ehdokkaita PD-hoitoon.

PD-potilaiden painon hallinta on tärkeä hoidon onnistumiseen vaikuttava tekijä. Elämäntyylistä johtuvia painon vaihteluita, kalorien saantia, sairautta ja nestetasapainoa tulee seurata jatkuvasti ja PD-hoitoa tulee mukauttaa sen mukaan.

Dialysaatin ja plasman suhde on yleinen mittari, jolla arvioidaan vatsakalvon kuljetusnopeutta PD-potilailla. Vatsakalvon ominaisuuksista riippuen kuljetusnopeus voi olla nopea, keskiverto tai hidas. Vatsakalvon kuljetusnopeus voi muuttua PD-hoidon aikana. Sen vuoksi säännöllistä D/P-kreatiniinin seurantaa ja sen mukaista  PD-hoitomääräysten mukauttamista suositellaan.

Jäljellä oleva munuaisten toiminta parantaa PD-potilaiden ennustetta ja vaikuttaa elämänlaatuun. Toiminnan säilyminen pitempään on suuri etu. Siten keinot, joilla jäljellä oleva munuaisten toimintaa säilytetään - esim. määräämällä fysiologisia PD-liuoksia - ovat tärkeitä.

Heikentyneen munuaisten toiminnan vuoksi elimistön oma kapasiteetti poistaa ylimääräistä nestettä myöskin heikkenee ja potilaat tarvitsevat dialyysihoitoa ultrafiltraation saamiseksi. Tarvittavan ultrafiltraation määrä vaihtelee ja riippuu monista tekijöistä, kuten elämäntyylistä, sairauden etenemisestä ja samanaikaisista sairauksista. Riittävä ultrafiltraatio on siten täysin olennaista onnistuneelle PD-hoidolle.

Kt/V urea on ureapuhdistuma normalisoituna elimistössä olevan veden kokonaismäärään.  Se on tärkeä mittari, jolla tarkistetaan PD-hoidon riittävyys. PD-potilaille suositellaan kokonais-Kt/V urea-arvoa, joka on vähintään 1,7/vko.

Kaksi potilasta seisoo yhdessä

Koska potilaasi eivät ole samanlaisia

Yhteistä potilaillesi on krooninen munuaissairaus mutta muutoin he eroavat toisistaan monin tavoin: iän, pituuden, painon, sairauden vaiheen, jäljellä olevan munuaisen toiminnan jne. suhteen. Näillä eroilla on ratkaiseva vaikutus tarvittavaan PD-hoitoon:

Adaptoitu APD (aAPD) hoito

Kuva 1: Modifioitu grafiikka aAPD-hoitomääräyksestä  Fischbach M. et al., 2011, (page 3)1

 

 

 

 

Fresenius Medical Caren PD tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja PD-hoidon toteuttamiseen, kuten sleep·safe harmonyllä toteutettavan  aAPD-hoidon, joka mahdollistaa sisälläoloajan, täyttömäärän ja glukoosipitoisuuden vaihtelut hoitokierrosten välillä.

Hoitotavoitteiden saavuttaminen UF:n ja puhdistuminen osalta samanaikaisesti on PD-hoidossa haastavaa. Fishbach et al. ehdottavat, että lyhyempi sisälläoloaika ja pienempi täyttömäärä edistävät ultrafiltraatioprosessia. Pitempi sisälläoloaika ja suuri täyttömäärä puolestaan parantavat  puhdistumia.  Ehdotettu strategia auttaa mahdollisesti molempiin hoitotavoitteisiin pääsemisessä.

Yhteenveto tutkimustuloksista Fischbach et al.1,2:

Potilashyödyt:

 • Parempi UF
 • Parempi natriumin poistuminen
 • Matalampi RR
 • Edistää urean, kreatiniinin ja fosfaatin puhdistumia
 • Pienempi metabolinen kuorma

 

Kliininen hyöty:

 • Olemassa olevien resurssien tehokkaampi käyttö: parempi UF ja puhdistumat samalla glukoosipitoisuudella, liuosmäärällä ja hoitoajalla vs. perinteinen APD.

sleep•safe harmony –laite mahdollistaa:

 • Täysin yksilöllisen hoidon
 • Ohjatun hoitomääräyksen ADP-laitteella tai Patient Online -sovelluksella
Naispotilas

Potilas A - Elisabeth

aAPD-hoidon alussa potilaan (nopea vatsakalvon kuljetusnopeus) jäljellä oleva munuaisten toiminta oli virtsamääränä ilmaistuna 1500 ml/24h ja liuenneiden aineiden puhdistuma oli hyvä. Hoitomääräys oli “5 X APD-hoito”. Hoito kesti 2 vuotta.

Sairauden etenemisestä johtuen ultrafiltraatio heikkeni ja virtsamäärä väheni 400 ml:aan.

Potilas aloitti aAPD-hoidon 1,5-prosenttisella glukoosiliuoksella (lyhyen aikaa käytettiin 2,3 %-liuosta nestelastin poistamiseen).

Potilas A Ennen aAPD-hoitoa aAPD-hoidon jälkeen
Paino 55 kg 55 kg
Ikä 70 72
Jäljellä oleva munuaisten toiminta (RRF) 1500 ml/24h 400 ml/24h
Ultrafiltraatio (UF) 300 mL 600 mL
Kt/V urea 2,9 2,1

 

Miespotilas

Potilas B - Jack

Potilas on diabeetikko (hidas vatsakalvon kuljetusnopeus), joka on ollut APD-hoidossa noin 2 vuotta. Vähintään kerran viikossa hän käy hemodialyysissä, koska hänellä on nestelastia. RRF alkoi myös heiketä asteittain.

Hänelle aloitettiin aAPD-hoito samalla nestemäärällä ja hoitoajalla. Ensin 2 kierrosta (1500 ml) 4,25-prosenttisella glukoosiliuoksella ylimääräisen nesteen poistamiseksi, minkä jälkeen hoitoa jatkettiin 1,5-prosenttisella glukoosilla.

Patient B Before aAPD therapy After aAPD therapy
Paino 79 kg 79 kg
Ikä 43 43
Jäljellä oleva munuaisten toiminta (RRF) 600 mL/24h 650 mL/24h
UF 700 mL 110 mL
Kt/V urea 1,6 2,2

 

Keskeisimmät ominaisuudet
Koulutustuki:
 • Opastavat animaatiot suoraan laitteella
 • Suuri suomenkielinen kosketusnäyttö

Ohjatut hoitomääräykset:

 • Hoitomääräykset voidaan tehdä suoraan laitteella
 • Näytöllä oleva näppäimistö
 • Optimoitu PD-liuosten käyttö - ei ylimääräistä nestettä letkusetin täyttöön

Miellyttävä käsiteltävyys:

 • Liuospussien automaattinen yhdistäminen ja viivakooditunnistin
 • Integroidut kahvat
 • PatientCardPlus-potilaskortti, johon pystyy tallentamaan yli 12 kuukauden hoitotiedot

Yksinkertainen käyttöönotto:

 • Kytke ja käytä - kaksoiseristetty, eikä vikavirtasuojausta tai sähkötöitä tarvita

FlexPoint:

 • FlexPoint-teknologia tukee kaikkia sleep•safe harmony -hoitoja

Älykäs FlexPoint yhdistää mm. seuraavat asetukset:

 • Potilaalle sallittu täyttömäärä - joka on maksimaalinen yksilöllinen täyttömäärä
 • Sallittu residuaalimäärä - joka on maksimaalinen määrä, joka saa jäädä potilaan vatsakalvon onteloon

Tavoite:

 • Saavuttaa optimaalinen hoidon teho
 • Pysyä määrätyn hoitoajan puitteissa
 • Minimoida hälytykset
 • Välttää ylitäyttöä, jotta varmistetaan potilaan hyvinvointi
Aiheeseen liittyvää sisältöä
Kuva: Adaptoitu APD-hoito

Enemmän tuloksia samalla panoksella.

1 Fischbach M, Issad B, Dubois V, Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Perit Dial Int 2011; 31(4):450-8

2 Fischbach M et al, Abstract poster presentation at ASN 2010 in Denver, US