Siirry sisältöön

CRRT nesteet

Ci-Ca® Dialysate Plus –nestepussi

Verta puhdistavat liuokset

 • Yhdenmukainen 5 litran pussi
 • Käyttövalmis, helppo käsittely
 • 100-prosenttisesti bikarbonaatti- tai laktaattipuskuroidut CRRT-nesteet
multiBic®-nestepussi

multiBic®-nestepussi

Keskeisimmät ominaisuudet

Bicarbonate buffered CRRT solutions

Bikarbonaattipuskuroidut CRRT-nesteet

 • multiBic®
 • multiPlus
 • Ci-Ca® Dialysate
 • Ci-Ca® Dialysate Plus

 

Bikarbonaatti yhdellä silmäyksellä:

 • Kaksiosainen pussi - liuos on käyttövalmis parissa sekunnissa
 • 100-prosenttisesti bikarbonaattipuskuroitu
 • Saatavilla jopa neljä kaliumvahvuutta*
 • Integroitu kaasueste – mahdollistaa 48 tunnin käyttöajan
   

*Paikallisten markkinoiden mukaisesti

Ci-Ca® Dialysate Plus –nestepussi

Ci-Ca® Dialysate Plus –nestepussi

Fosfaattia sisältävät CRRT-nesteet

 •  Ci-Ca® Dialysate Plus
 • multiPlus

 

Tehokkaan CRRT-hoidon aikana ureemisten toksiinien poistuminen potilaan verestä on toivottavaa mutta samalla poistuu myös tärkeitä ravintoaineita, kuten glukoosia ja fosfaattia. Glukoosin hukan rajoittamiseksi modernit ulkonesteet sisältävät miltei fysiologisia glukoosipitoisuuksia. Samalla periaatteella myös liiallisen fosfaattihukan kielteiset seuraukset voidaan välttää. multiPlus on kehittynyt ulkoneste, joka sisältää fysiologisen fosfaattipitoisuuden, joka estää fosfaatin liiallisen poistuman dialyysihoidon aikana ja siten myös dialyysihoidosta johtuvan hypofosfatemian ja sen kielteiset vaikutukset potilaaseen.

Hypofosfatemian mahdolliset kliiniset seuraukset:1

 • Apnea
 • Sydämen työkapasiteetin heikkeneminen
 • Leukosyyttien puutos
 • Rabdomyolyysi
 • Hemolyysi
 • Diabeettinen ketoasidoosi
 • Keskushermostohäiriöt
multiLac®-nestepussi

multiLac® -nestepussi

 

*Paikallisten markkinoiden mukaisesti

Laktaattiliuokset

 • multiLac®


multiLac® -tuoteperhe on selkeä:

 • Saatavilla neljä eri kaliumpitoisuutta, 0, 2, 3 tai 4 mmol/l*
 • Kaikki muut  CRRT-hoidon vaatimat ominaisuudet yhdenmukaisin pitoisuuksin
 • Fysiologinen glukoosipitoisuus

Ci-Ca® Dialysate

Ci-Ca® Dialysate K2 / K4

Ci-Ca Dialysate -nestepussi

Ci-Ca® Dialysate K2 -nestepussi

Joustoa Ci-Ca®-hoitoihin

 • Saatavilla kaksi kaliumpitoisuutta (2 ja 4 mmol/l) *
 • Seerumin kaliumpitoisuuden mukauttaminen CRRT-hoidon muuttuvien olosuhteiden mukaan parantaa hoidon joustavuutta

*Paikallisten markkinoiden mukaisesti 

Valtaosa munuaisten vajaatoimintaa sairastavista potilaista kärsii korkeista seerumin kaliumpitoisuuksista, sillä noin 90 % kaliumista erittyy terveen munuaisen kautta. Potilaan kaliumtasot tuleekin usein normalisoida CRRT-hoidon alussa. Hoidon aikana on tärkeä keskittyä kaliumpitoisuuden stabilointiin siten, että se on fysiologisella vaihteluvälillä (3,5 – 4,5 mmol/l).

Ci-Ca®-nesteet

Ci-Ca Dialysate asiaankuuluvineen kalumpitoisuuksineen on saatavilla molempiin hoidon vaiheisiin. Ci-Ca Dialysate K2 (2 mmol/l) ja Ci-Ca Dialysate K4 (4 mmol/l).  Näin ulkonesteen kaliumpitoisuutta voidaan muuttaa hoidon aikana.

Fosfaattia sisältävät muunnokset

Kummastakin kaliumpitoisuudesta (2 ja 4 mmol/l) on saatavilla fosfaattia sisältäviä vaihtoehtoja: lisätiedot, ks. “Ci-Ca® Dialysate Plus”.

Ci-Ca® Dialysate Plus -nestepussi

Ci-Ca® Dialysate Plus -nestepussi

Ci-Ca® Dialysate Plus

Ci-Ca® Dialysate Plus –liuoksen fysiologinen fosfaattipitoisuus on 1,25 mmol/l, joten se auttaa stabiloimaan seerumin fosfaattipitoisuutta fysiologisella vaihteluvälillä ja helpottaa siten lääketieteellisesti olennaista fosfaatin hallintaa, mikä parantaa  Ci-Ca® -hoidon turvallisuutta.

 • Ci-Ca® Dialysate Plus —  Helpottaa fosfaatin hallintaa
 • Täysin integroitu sitraattiantikoagulaatio: multiFiltrate Ci-Ca®
 • Käytännössä keskeytyksetön CRRT-hoito: Erittäin tehokas & helppo käsitellä
 • Luontainen seerumin fosfaattipitoisuuden stabilointi

Natriumsitraatti 4 % - Sitraattiliuos Ci-Ca®-hoitoon

Sitraattiliuos estää hyytymistä muodostaen kelaattikomplekseja kehonulkoisen veren sisältämän ionisoidun kalsiumin kanssa.

 • 4-prosenttinen sitraattiliuos ja Ci-Ca® Dialysate -koostumukset ovat yhteensopivia
 • Sitraattipussi on varustettu erityisliittimellä, joka sopii Ci-Ca® -kasetin sitraattiletkuun, mikä vähentää virhekytkentöjä

multiBic®

multiBic® -nestepussi

multiBic® -nestepussi

multiBic® – Aina oikea liuos

Älykäs ja helppo — 5 litran multiBic® -pussilla on monta etua

Bikarbonaattipohjaisia liuoksia voidaan käyttää kaikilla potilailla, joilla on akuutti munuaisvaurio; ne ovat erityisen hyödyllisiä seuraavissa tilanteissa:

 • Mekaanisesti ventiloiduilla potilailla ja potilailla, joiden hapensaanti on heikkoa, sillä  laktaattimetabolia vaatii happea
 • Laktatattiasidoosissa sillä silloin endogeenisesti tuotettu laktaatti ei enää metaboloidu riittävästi
 • Olemassa olevassa metabolisessa asidoosissa, koska bikarbonaatin puskurivaikutus on välitön
 • Annettaessa CRRT-hoitoa suurilla vaihtomäärillä, sillä laktaattipohjaiset liuokset aiheuttaisivat suuremman laktaattikuorman

Kun aika on kortilla, työtä helpottavat ratkaisut ovat tervetulleita. multiBic®-pussissa on esimerkiksi kaksi kammiota, joiden välillä on käsittelyä helpottava sauma. Edistyksellinen kaasueste auttaa pitämään käyttövalmiin bikarbonaattinesteen stabiilina ja mahdollistaa jopa 48 tuntia kestävän infuusion.

multiBic® yhdellä silmäyksellä

Kahden komponentin sekoitus tuottaa

100-prosenttisesti bikarbonaattipuskuroidun hemofiltraatioliuoksen

Aina oikea liuos

4 eri kaliumpitoisuutta

Stabiilimpi liuos, käyttöaika jopa 48 tuntia

Parannettu kaasueste

Yksinkertaisempi käsittely

Pussin poikittainen, käsittelyä helpottava sauma

Ei sisällä PVC:tä, lateksia tai DEHP:tä, ympäristöystävällinen

Valmistettu Biofine®-materiaalista

Parempi seuranta

Kirkkaan, läpinäkyvän ulkokääreen läpi

Helpompi kuljettaa

Uusi, näppärä kahva

Lääkityksen lisäämismahdollisuus

Injektioportti

multiPlus

multiPlus-nestepussi

multiPlus – fosfaattipitoinen CRRT-neste

Estää hypofosfatemian

Munuaisten vajaatoiminnan hoito fosfaattia sisältämättömällä dialyysinesteellä pienentää huomattavasti seerumin fosfaattipitoisuutta ja edellyttää fosfaattikorvausta. Hypofosfatemian kehittyminen voidaan estää käyttämällä fosfaattia sisältävää dialyysinestettä. Silloin erillistä fosfaattikorvausta munuaisten korvaushoidon tehon varmistamiseksi ei enää tarvita. Näin vältetään fosfaattikorvauksen yli- tai aliannostuksen aiheuttamat komplikaatiot2. Erillisen fosfaattikorvauksen sijaan tulisikin käyttää fosfaattia sisältävää dialyysinestettä3.

Septisten ja leikattujen tehohoitopotilaiden kuolleisuus suhteessa hypofosfatemiaan

Tutkimukset septisillä ja leikatuilla tehohoitopotilailla osoittivat, että vaikea hypofosfatemia ennustaa kuolleisuutta. Molemmissa potilasryhmissä hypofosfatemiapotilailla osoitettiin huomattavasti suurempi kuolleisuus kuin potilailla, joiden seerumin fosfaattiarvot olivat normaaleja4,5. Leikatuista tehohoitopotilaista 28,8 %:lle kehittyi hypofosfatemia kirurgian jälkeen4. Sydämen rytmihäiriöiden suurentunut riski voitiin osoittaa potilailla sepsiksen varhaisissa vaiheissa, kun seerumin fosfaattitasot olivat alhaisempia6. Tulokset viittaavat siihen, että tavoitteena tulisi olla hypofosfatemian ehkäiseminen.

Edut yhdellä silmäyksellä

 • Luontainen seerumin fosfaattipitoisuuden stabilointi
 • Estää hypofosfatemian ja normalisoi seerumin fosfaattipitoisuuden
 • Fosfaatti ja glukoosi varmistavat aineenvaihduntaprosesseille olennaisten energiapitoisten komponenttien riittävän saannin
 • Luotettavuus ja kustannustehokkuus – erillinen fosfaattikorvaus on tarpeeton
 • Yksinkertainen käsittely kaksiosaisen 5 litran pussin ansiosta

multiLac®

multiLac® – Kirkkaat laktaattipuskuroidut hemofiltraatioliuokset

5 litran multiLac® -nestepussi yhdellä silmäyksellä

Kirkas

neljän eri kaliumpitoisuuden vuoksi

Vähemmän pussinvaihtoja

5 litran pussin ansiosta

Ei sisällä PVC:tä, lateksia tai DEHP:tä, ympäristöystävällinen

Biofine®-materiaalin ansiosta

Sopii kaikkiin yleisiin dialyysilaitteisiin

pussin aukkojen, liittimien ja muotoilun ansiosta

Pieni kontaminaation riski, helppo käsitellä

HF-liittimen ansiosta

Dialyysihoitoon sopiva hemofiltraatioliuos

optimoidun koostumuksen ansiosta

multiLac® -nestepussi

multiLac®-nestepussi

Tuotetiedot

multiBic® -esite englanniksi
Aiheeseen liittyvää sisältöä
Hoitaja käyttää multiFiltrate-akuuttihoitolaitteistoa

Optimaalinen hoitovalintasi.

1 Amanzadeh J. & Reilly RF Jr., Nature Clinical Practice Nephrology (2006); 2: 136 - 148

2 Lentz R. et al., Annals of Internal Medicine (1978); 89: 941 - 944

3 Gatchalian R. et al., American Journal of Kidney Diseases (2000); 36: 1262 - 1266

4 Zazzo J. et al., Intensive Care Med (1995); 21: 826 - 831

5 Shor R. et al., Annals of Clinical & Laboratory Science (2006); 36: 67 - 72

6 Schwartz A. et al., European Journal of Internal Medicine (2002); 13: 434 - 438