Siirry sisältöön

Lääkäreille

Renal IT ratkaisut lääkäreille

Renal IT ratkaisut lääkäreille

  • Pitkän aikavälin dokumentointi
  • Hoitojen ja lääkitysten hallinta
  • Tukee potilasturvallisuutta ja parantaa laatua
Kaikki olennainen tieto potilaiden hoidon optimoimiseksi

Tietojen kerääminen ja analysointi

Kaikki olennainen tieto potilaiden hoidon optimoimiseksi

Potilaiden optimaalinen hoito on mahdollista vain oikean tiedon perusteella: Tämä voidaan saavuttaa ainoastaan keskitetyllä kliinisten tietojen käsittelyyn tarkoitetulla sovelluksella. Sovelluksella, joka tukee potilaiden hoitoa – muista kliinisistä järjestelmistä saatujen tietojen tuonnista aina hoitopäätösten raportointiin.

Fresenius Medical Caren Therapy Support Suite (TSS) on TDMS tietojärjestelmän osa, joka mahdollistaa tietojen helpon hallinnan ja analysoinnin. Therapy Support Suite luo ja hallinnoi potilaiden hoitomääräyksiä, lääkityssuunnitelmia, hoidon dokumentointia, laboratoriotietoja ja ryhmiteltyjä raportteja dialyysiyksiköiden välillä

TSS tarjoaa tietoja, joita tarvitaan dialyysilaitteiden alkuasetuksiin kunkin potilaan kohdalla, se dokumentoi pitkän aikavälin hoitoprosessit ja käsittelee mukautetut tiedot ja prosessit joustavien raporttien ja kattavien näkymien muodossa. TSS hallinnoi kliiniset prosessit ja antaa nopean ja helpon yleiskuvan aikataulutetuista hoidoista.

Tutustu Therapy Data Management System eli TDMS tietojärjestelmään

Dialyysihoidon laadunvarmistus

Dialyysihoidon laadunvarmistus

Tietojen analysointi on tärkeää dialyysiyksikön laadun parantamisessa

Dialyysihoidon laadunvarmistuksella tarkoitetaan tulosten ja hoitotulosten jatkuvaa mittausta ja tulkintaa sekä oikean hoidon määrittelyä. Tietojen analysointi on tärkeää dialyysiyksikön laadun parantamisessa

Laadunvarmistuksessa tarvitaan tilannekohtaista tietoa – sekä ryhmiteltyä että spesifistä tietoa erilaisten näkökulmien havainnoimiseksi

Fresenius Medical Caren Nephrological Cockpit on erittäin hyvä työkalu dialyysihoidon laadunvarmistukseen.

Lue lisää Nephrological Cockpit - sovelluksesta

Aiheeseen liittyvää sisältöä
Lääkäri käyttää Fresenius Medical Caren Therapy Support Suite (TSS) sovellusta

TDMS:n Clinical Data Management -sovellus