Siirry sisältöön

DALI®

DALI-lipoproteiiniafereesi

DALI-lipoproteiiniafereesi

Tehokas DALI®-lipoproteiiniafereesi

DALI®-lipoproteiiniafereesin avulla hoidetaan potilaita, joilla on vaikea hyperkolesterolemia ja/tai kohonneet lipoproteiini-a:n (Lp[a]) pitoisuudet. Nimi DALI® tulee hoidon toimintaperiaatteesta: lipoproteiinien suorasta adsorptiosta.

Hoidon tarkoituksena on laskea LDL- ja Lp(a)-tasoja. Näin voidaan pysäyttää ateroskleroosin eteneminen tai jopa taannuttaa sitä.

DISCLAIMER

Kuvatut tuoteselosteet voivat poiketa toisistaan sääntelyn mukauttamisen ja laillisen valmistajan oikeudellisen muodon muutosten vuoksi.

DALI-hoitotoimenpide

DALI-hoitotoimenpide

DALI®-hoitotoimenpide

Lipoproteiiniafereesihoidossa voidaan käyttää vena-vena- tai AV-fisteli-veritietä. Veri otetaan potilaan käsivarren laskimosta ja johdetaan adsorberin läpi. DALI®-lipoproteiiniafereesin keskeinen komponentti on adsorberikolumni. Adsorberikolumnin adsorboiva materiaali sitoo selektiivisesti kokoveren LDL-kolesterolia ja lipoproteiini-a:ta1. Muita verikomponentteja, kuten HDL-kolesterolia, albumiinia ja immunoglobuliineja poistetaan vain pieniä määriä tai ei juuri lainkaan2,3. Tämän jälkeen puhdistettu veri palautetaan potilaaseen toisen käsivarren laskimoon.
LDL- ja Lp(a)-tasoja voidaan muokata yksilökohtaisesti potilaan hoitotarpeiden mukaan käyttämällä potilaalle sopivaa adsorberikokoa (DALI® 500, DALI® 750, DALI® 1000, DALI® 1250).
Yksittäisen hoidon aikana LDL-tasoa voidaan laskea jopa 70 % ja Lp(a)-tasoa jopa 65 %.3

DALI-adsorberin lipoproteiinien sitominen

Polyakryylihapon ja apolipoproteiinin B-100 reseptorimainen sitominen tapahtuu sähköstaattisesti.

DALI®-adsorberin lipoproteiinien sitomisen toimintaperiaate

LDL:n ja Lp(a):n sitominen tapahtuu sähköstaattisen vuorovaikutuksen avulla, joka ilmenee adsorboivan materiaalin negatiivisesti varautuneen polyakryylihapon ja LDL-kolesterolin, VLDL:n ja Lp(a):n positiivisesti varautuneen apolipoproteiinin B-100 välillä.

DALI-järjestelmää koskevat pitkän aikavälin tutkimustulokset

Pitkän aikavälin tutkimustuloksissa painotetaan DALI®-järjestelmän selektiivisyyttä kaksinumeroisten lipidiarvojen alentamisessa7

DALI®-hoidon edut

  1. Erittäin selektiivinen LDL:n ja Lp(a):n poisto4
  2. Huomattavan tehokas LDL- ja Lp(a)-tasojen lasku3, 5
  3. Lyhyt hoitoaika
  4. Yksinkertainen hoitotoimenpide2, 4, 6

DALI®-menetelmän antikoagulaatio

Sitraattiliuosta (ACD-A) käytetään antikoagulanttina esitäytön aikana sekä koko hoitotoimenpiteen ajan. Esitäyttöliuoksena käytetään hepariinia, ja sitä suositellaan annettavaksi potilaalle boluksena ennen hoitoa. Toinen syy ACD-A-liuoksen käyttöön on, että se vähentää DALI®-hoidon indusoimaa verihiutaleiden ja komplementtien aktivointia.

Vasta-aiheet

ACE-estäjät (kuten enalapriili, ramipriili ja lisinopriili) sekä ACE-estäjiä sisältävät yhdistelmälääkkeet (kuten Sincronium, Triveram, Cibadrex ja Capoten) ovat vasta-aiheisia. Tämä johtuu prekallikreiinijärjestelmän kontaktin aktivoimasta bradykiniinin vapautumisesta, jonka negatiivisesti varautunut adsorberin pinta indusoi. Tämä rajoitus voi koskea myös muita lääkkeitä, jotka vaikuttavat bradykiniinin säätelyyn (synteesiin tai aineenvaihdunnan estämiseen, kuten neprilysiinin estäjät).

DALI® ei ole vasta-aiheinen AT1-salpaajien kanssa.

DALI-hoidon antaminen

DALI®-hoidon antaminen

Käyttö

DALI®-hoito voidaan antaa Art Universal -hemoadsoptiolaitteella.

Liittyvät hoidot
Lipoproteiiniafereesi

Fresenius Medical Caren lipoproteiiniafereesi poistaa lipoproteiinit verestä kehonulkoisessa kierrossa.

1 Bosch T, Keller C; Therapeutic Apheresis and Dialysis June 2003; 7(3): 341–4.

2 Bosch T, Therapeutic Apheresis Aug. 2001; 5(4): 239–43.

3 Ramlow W et al.; Efficacy of lipid reduction with DALI® and MONET® apheresis techniques – results from a multicenter observational study; 4th Dresden International Symposium on Therapeutic Apheresis, 2016.

4 Bosch T et al.; Therapeutic Apheresis and Dialysis June 2006; 10(3): 210–18.

5 Julius U et al.; Therapeutic Apheresis and Dialysis Apr. 2013; 17(2): 179–84.

6 Kozik-Jaromin J et al.; Safety aspects of lipoprotein apheresis using DALI® and MONET® – results from a multi-center observational study; 4th Dresden International Symposium on Therapeutic Apheresis, 2016.

7 Modified from Bosch et al, Journal of Clinical Apheresis 2002; 17(4): 161–9