Siirry sisältöön

Therapy Monitor (TMon)

TDMS tietojärjestelmän seurantasovellus

TDMS tietojärjestelmän seurantasovellus

 • Säästää hoitohenkilökunnan aikaa 
 • Seuranta potilaan vierellä 5008 CorDiax- ja 5008S CorDiax -laitteilla
 • Dialyysiä edeltävä sekä sen aikainen ja jälkeinen online dokumentaatio 
 • Automatisoitu hoidon dokumentointi
Fresenius Medical Care —Therapy Monitor (TMon) logo

Yhdellä silmäyksellä

Therapy Monitor on ratkaisumme dialyysiä edeltävän sekä sen aikaisen ja jälkeisen tiedon online dokumentointiin. Innovatiivinen potilaan vierellä tapahtuva monitorointi on suunniteltu 5008 CorDiax- ja 5008S CorDiax –laitteilla potilaan vierellä tapahtuvaan kehittyneeseen dokumentointiin.

Resurssien optimointi Dialyysiä edeltävään sekä sen aikaiseen ja jälkeiseen potilastietojen dokumentointiin kuluu vähemmän aikaa
• Dialyysilaitteiden oletusasetukset valmiina
• Potilaan vierellä tapahtuva seuranta (data Xchange panel, dXp)
• Automatisoitu hoidon dokumentointi 
Tietojen parempi tarkkuus Dialyysiin liittyvien potilastietojen dokumentoinnin suurempi tarkkuus
• Automatisoitu potilaan painon tallennus ennen ja jälkeen dialyysin sekä sen aikana
• Automatisoitu hoidon dokumentointi
• Oheislaitteiden integrointi
• Verenpaineen mittaukset 
Tiedot käyttäjien saatavilla Kaikki käyttäjät pääsevät potilastietoihin heti ja helposti
• Yleiskuva käynnissä olevien hoitojen tilasta
• Periaate: “Kaikki tieto yhdellä silmäyksellä”

Yksityiskohtaiset tiedot

Laitteen alkuasetukset valmiina Therapy Monitor tukee käyttäjää dialyysilaitteen potilaskohtaisissa alkuasetuksissa, joten hoidon valmisteluun kuluu vähemmän aikaa.
Potilaan painon dokumentointi Potilaan painon automaattinen dokumentointi ennen dialyysia ja sen jälkeen
Seuranta potilaan vierellä Innovatiivinen data Xchange panel (dXp) on suunniteltu tietojen näyttöön ja syöttämiseen – esim. tarkistuslistat ja lääkitys - 5008 CorDiax - ja 5008S CorDiax –laitteilla ja siten suoraan potilaan vierellä.
Oheislaitteiden integrointi Oheislaitteet, kuten verikaasuanalysaattorit tai verenpainemittarit, voidaan integroida tietojärjestelmään.
Yleiskuva meneillään olevien hoitojen tilasta Kaikki hoitotieto on aina saatavilla ja selkeästi jäsennelty.
Automatisoitu hoidon dokumentointi Therapy Monitor tukee käyttäjää hoitoprosessin, annetun lääkityksen, tapahtumien ja hoitoprosessin muutosten dokumentoinnissa.
Fresenius Medical Care — Therapy Monitor –järjestelmän rajapinnan asetukset

Integroitu ratkaisu – alkuasetukset valmiina laitteessa

Fresenius Medical Care - data Xchange panel (dXp)

dXp-seuranta potilaan vierellä

Fresenius Medical Care — Therapy Monitor näyttää meneillään olevien hoitojen tilan

Yleiskuva meneillään olevien hoitojen tilasta

TMon-tutkimus¹

TMon-tutkimus

Tutkimus

TMon tutkimus tehtiin saksalaisen Saarbrückenin sairaalan dialyysiyksikössä. Siellä 12 potilaan dialyysihoidon työnkulku analysoitiin kahden hoitajan osalta ennen ja jälkeen Therapy Monitor sovelluksen käyttöönoton. Tutkimuksessa noudatettiin kahta lähestymistapaa, jotta voitiin tunnistaa TMon sovelluksen hyödyt käyttäjille ja potilaille. Kaikkien dialyysiin liittyvien prosessiaikojen mittaus mahdollisti kvantitatiivisen analyysin, kun taas lääkäreiden ja hoitajien haastattelut muodostivat tutkimuksen kvalitatiivisen osan.

Tutkimustulokset

Therapy Monitor sovellus tukee dialyysin työnkulun optimointia. Työnkulun optimointi ja prosessien tulosten nopeutuminen tuottaa jopa 25 minuutin tai 40 %:n säästön / dialyysihoito. Tämä mahdollistaa potilastyytyväisyyden ja hoitohenkilökunnan työntekijätyytyväisyyden paranemisen.

Therapy Monitor –sovelluksen hyödyt dialyysikeskukselle:

 • Säästää jopa 40 % (25 min) hoitoaikaa/dialyysihoito (ks. tukimus)
 • Enemmän aikaa potilaan paremmalle hoidolle
 • Vähentää dokumentointiin käytettäviä resursseja
 • Tehostaa dokumentoinnin laatua (mikä parantaa turvallisuutta)
Aiheeseen liittyvää sisältöä
Lääkäri käyttää Fresenius Medical Caren Therapy Support Suite (TSS) sovellusta

TDMS:n Clinical Data Management sovellus

¹Tutkimuksen teki Qubix Consulting GmbH (Q1-2013).