Siirry sisältöön

HighVolumeHDF

HighVolumeHDF - Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF on Fresenius Medical Care

 • Kuolleisuusriski laskee
 • Resurssien optimaalinen käyttö CorDiax-tuotteiden kanssa 
 • Alhaisemmat kokonaiskustannukset

Hyödyt

Viikottaisen puhdistuman kaavio

 Sisäiset tiedot: viikoittaisen puhdistuman kaavio

Edut

HighVolumeHDF-hoidolla on lukuisia positiivisia vaikutuksia sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin dialyysipotilailla. Sen tiedetäänkin olevan tehokkain saatavilla oleva dialyysihoito1. Sen teho on lähempänä terveiden munuaisten toimintaa kuin muiden dialyysihoitomuotojen. Koska HighVolumeHDF-hoidossa  korvausnestemäärät ovat suuret, se myös poistaa keskisuuria molekyylejä muita hoitomenetelmiä tehokkaamin. HighVolumeHDF parantaa potilaiden hoitotuloksia, ja sillä on hyödyllisiä vaikutuksia dialyysipotilaiden mahdollisiin sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin:  

 • Seerumin ß2-m- ja fosfaattitasot2,3,4
 • Inflammaatiovaste5
 • Hemodynaaminen vakaus dialyysissa6
 • Anemian hallinta7,9
   

Nämä tekijät saattavat omalta osaltaan parantaa potilaiden ennustetta.8 

Kokonaiskuolleisuusriskin aleneminen HighVolumeHDF-hoidolla

Viime vuosina HDF-hoidon edut on vahvistettu useissa tutkimuksissa8,9,11,12

Nämä tutkimukset ovat osoittaneet, että on annettava suuria konvektiomääriä postdiluutiona, jotta HDF-hoidolla saavutetaan paras mahdollinen hyöty.

Katalonialaisessa HDF-tutkimuksessa, jossa suuria korvausnestemääriä annettiin postdiluutiona (high-volume HDF -tutkimus) todettiin, että kokonaiskuolleisuuden riski aleni 30 % verrattuna HD-hoitoon.

Myös EUDIAL (European Dialysis Working Group) on tehnyt meta-analyysin, jossa tämä on vahvistettu. 

Myös HDF Pooling Project -tutkijat ovat vahvistaneet nämä tulokset14. Analyysi osoitti, että HDF laskee kokonaiskuolleisuuden ja sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden riskiä, etenkin silloin kun konvektiomäärä on vähintään 23 l/hoitokerta14.

HighVolumeHDF— edistyksellisin ja kustannustehokkain

HighVolumeHDF-hoito 5008 CorDiax -laitteella laskee kokonaiskustannuksia ja on ympäristöystävällinen. Tehokas ja kestävä resurssien käyttö lisää taloudellisia säästöjä. 

Kaavio dialysaatin virtausnopeudesta

Sisäiset tiedot: Postdiluutio FX CorDiax 600 -dialysaattorilla Hkr = 35%; Resirkulaatio = 5%

Optimaalinen resurssien käyttö CorDiax -tuotteilla

CorDiax -tuotteiden innovatiivisuus ja pitkälle automatisoidut ominaisuudet tukevat hoitohenkilökunnan työnkulkua ja takaavat korkean ja yhdenmukaisen potilasturvallisuuden tason. HighVolumeHDF on helppo yhdistää päivittäiseen rutiiniin. Steriilin, pyrogeenittömän HighVolumeHDF -korvausliuoksen valmistus perustuu kaksivaiheiseen suodatusprosessiin.

 • Ei lisäkustannuksia erillisistä kertakäyttösuodattimista.
 • Ei huuhtelunesteiden tai poistopussien tarvetta.
   

AutoFlow -ominaisuus suhteuttaa dialysaatin virtauksen automaattisesti verenvirtaukseen. Tästä muodostuu vedenkulutuksen, jäteveden, konsentraattien ja energian säätöä sekä huomattavaa kustannussäästöä.

Kuva HighVolumeHDF -hoidon kustannussäästöistä

HighVolumeHDF-hoidon mahdollinen kustannussäästö
(* Koskee vain Sevelameria saavia potilaita).

HighVolumeHDF— alhaisemmat hoidon kokonaiskustannukset

HighVolumeHDF -hoitokustannusten lisäksi voidaan vähentää merkittävästi sairaalahoidon, erytropoietiinin ja fosfaatinsitojien tarvetta. Tiukassa taloudenhoidossa jokainen säästökohde tulee tarkistaa. Sairaalahoito vaikuttaa potilaan elämänlaatuun ja on kallein hoitomuoto jokaisessa terveydenhuollon ympäristössä. HighVolumeHDF voi vähentää merkitsevästi sairaalahoidon tarvetta ja hypotensioepisodeja.8 EPOn¹ ja fosfaatinsitojien4, 10 käytön on osoitettu vähenevän HDF:llä hoidetuilla potilailla. Siten korkealaatuisempi hoito voi vähentää lääkityksen tarvetta ja kustannuksia.

Lupauksista tekoihin

Olemme sitoutuneet saavuttamaan parhaan hoitotuloksen jokaiselle dialyysipotilaalle. Tämä tavoite on kasvanut intohimoksi kehittää hemodiafiltraatiohoitoja (HDF). Uskomme vakaasti, että HDF on paras hoito jokaiselle potilaalle. Meidän lisäksemme HDF-hoidon edut ovat nyt laajasti tiedeyhteisön tiedossa, ja niille on saatu näyttöä. Viime vuosina HDF-hoidon edut on vahvistettu useissa julkaisuissa8,9,11-15. Katalonialaisessa high-volume HDF -tutkimuksessa 8 on esitetty näyttöä tämän hoitomuodon eduista. Vakuuttava tieteellinen näyttö potilaiden merkitsevästi paremmista hoitotuloksista yhdessä helppokäyttöisen ja luotettavan 5008 CorDiax -hoidon kanssa ovat vakuuttavia syitä siirtyä HighVolumeHDF -hoidon käyttöön – nyt heti.

Historia: Sitoutumisemme HDF-hoitoon


Hemodiafiltraatiosta HighVolumeHDF-hoitoon

HDF-hoitomuodossa yhdistyvät diffuusio ja konvektio. Konvektio perustuu suurten plasmavesimäärien ultrafiltraatioon kalvon läpi. Tämä mahdollistaa suurempien liuenneiden aineiden poiston konvektion myötä sekä pienten molekyylien diffusiivisen kuljetuksen.

Nestetasapainon ylläpitämiseksi on tärkeää korvata ultrafiltraation määrä, mieluiten dialysaattorin jälkeen, postdiluutio HDF-hoitona. 

Korvausnesteen määrällä on merkitystä hemodiafiltraatiossa

Katalonialaisessa high-volume HDF -tutkimuksessa todettiin, että yhdellä hoitokerralla tulisi pyrkiä käyttämään vähintään 21 litran korvausnestemääriä (painon laskua ei ole huomioitu), jotta potilaiden ennustetta pystytään parantamaan.8

Tutkimus

Katalonian high-volume HDF -tutkimus

Katalonian high-volume HDF –tutkimus vahvistaa alkuperäisen käsityksemme siitä, että jokaisen potilaan tulee saada hyötyä HighVolumeHDF-hoidosta.

Parantaa potilaiden ennustetta

30% kokonaiskuolleisuuden riskin aleneminen (p=0,01)
55% infektiokuolleisuuden riskin aleneminen (p=0,03)
61% aivohalvauksesta johtuvan kuolleisuuden riskin aleneminen (p=0,03)

 

Katalonian high-volume HDF –tutkimustiedot

*keskimääräinen konvektiomäärä oli 23 – 24 l/hoitokerta

**92 % High-Flux HD:llä 

Kaavio on muokattu alkuperäisestä julkaisusta

Potilailla, jotka oli satunnaistettu tehokkaaseen online hemodiafiltraatio hoitoryhmään oli merkitsevästi pienempi kokonaiskuolleisuus verrattuna tavanomaista high-flux-hemodialyysihoitoa saaviin potilaisiin. 

Kohentunut potilaiden hyvinvointi

28% hypotensiivisten episodien riskin aleneminen (p<0,001)

 

Pienemmät hoitokustannukset

22% mistä tahansa syystä johtuvien sairaalahoitojen riskin aleneminen (p=0,001)

Tietoa tutkimuksesta8  

Tutkimuksen tavoite:

Verrata online HDF:n ja hemodialyysin vaikutusta potilaiden ennusteeseen

Tutkimusasetelma:

Katalonian nefrologiyhdistyksen tukema prospektiivinen, satunnaistettu ja kontrolloitu monikeskustutkimus

Tutkimuksen päämuuttujat:

Ensisijainen: Kokonaiskuolleisuus Toissijaiset: Kardiovaskulaarikuolleisuus, infektiokuolleisuus, mistä tahansa syystä johtuva sairaalahoito, hoidon siedettävyys ja laboratoriotulokset

Potilaat:

906 kroonista hemodialyysipotilasta satunnaistettiin joko jatkamaan hemodialyysia (n=450) tai siirtymään tehokkaaseen postdiluutio-online HDF-hoitoon (n=456) 

Tutustu koko tutkimukseen

Tuotteet

HighVolumeHDF image

HighVolumeHDF on Fresenius Medical Care

Hemodiafiltraation haasteet ovat kannustaneet meitä kehittämään jatkuvasti uusia innovatiivisia tuotteita, jotka tukevat HighVolumeHDF-hoitoa. Pitkäaikainen sitoutumisemme siihen, että HighVolumeHDF olisi kaikkien potilaiden saatavilla, on johtanut edistyneeseen ja erittäin synergiseen tuotevalikoimaan. Tuloksena 5008 CorDiax ja 5008S CorDiax yhdessä FX CorDiax HDF –hemodiafiltterin ja Online Purification Cascade (OPC) –vedenpuhdistusjärjestelmän kanssa muodostavat integroidun hoitojärjestelmän, jota edelleen tehostavat potilaan hoidon tukemiseksi räätälöidyt palvelut. 

5008 CorDiax ja 5008S CorDiax

5008 CorDiax ja 5008S CorDiax: HighVolumeHDF standardihoitona

5008 CorDiaxin ja 5008S CorDiaxin uuden AutoSubplus -toiminnon myötä HighVolumeHDF-hoito on yhtä helppokäyttöistä ja luotettavaa kuin HD-hoito, eikä käyttäjältä vaadita mitään lisätoimenpiteitä.

FX CorDiax-hemodiafiltterit: muotoilultaan ylivoimaisia

FX CorDiax –dialysaattori on suunniteltu optimaalisiin virtausolosuhteisiin varmistamaan tehokas keskisuurten molekyylien poisto samalla, kun vältetään albumiinin menetyksen.

Online Purification Cascade (OPC) –tuotelinja

Online Purification Cascade (OPC) –vedenpuhdistusjärjestelmä: Älykäs veden laadun hallinta 

OPC-tuotelinja kattaa kaikki prosessit, joita tarvitaan HighVolumeHDF -hoidon edellyttämien suurten korvausnestemäärien valmistamiseen.

Lue lisää vesiteknologiasta

Aiheeseen liittyvää sisältöä
FX CorDiax100

Suunniteltu dialyysihoitoon. Rakennettu sydämen suojaksi.

HDF Pump

HighVolumeHDF standardihoitona.

1 Krick G, Ronco C (eds), Contributions to Nephrology (2011); 175: 93-109.

2 Canaud B., Contributions to Nephrology (2007); 158: 216-224.

3 Penne L. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 80-86.

4 Davenport A., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 897-901.

5 Pedrini L. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26: 2617-2624.

6 Locatelli F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2010); 21: 1798-1807.

7 Bonforte G. et al., Blood Purification (2002); 20: 357-363.

8 Maduell F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2013); 24: 487-497.

9 Ok E., et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2013); 28: 192-202.

10 Pedrini, L. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26: 2617-2624.

11 Grooteman M.P. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2012); 23(6): 1087-96.

12 Canaud B. et al., Kidney International (2006); 69(11): 2087-93.