Siirry sisältöön

Adaptoitu APD-hoito (aAPD)

Kuva: Adaptoitu APD-hoito

Fischbach et al mukaan, aAPD-hoito tarjoaa paremmat tulokset käyttämällä samaa hoitoaikaa ja samoja resursseja 1

 • aAPD on mahdollinen ilman PD-liuosten määrän lisäämista tai hoitoajan pidentämistä time
   
 • aAPD:ssa käytetään tehokkaasti olemassa olevia hoidon resursseja: parempi ultrafiltraatio ja puhdistumat samalla miedolla glukoosiliuoksella samalla liuosmäärällä ja hoitoajalla verrattuna perinteiseen APD-hoitoon (cAPD)

Kuva 1: Mukaeltu grafiikka aAPD-hoitomääräys
Fischbach M. Et al., 2011 (sivu 3) 1

Riittävyystavoitteiden saavuttaminen

Fischbach M ym.1 esitteli adaptoidun aAPD-hoitomuodon (aAPD). Yhdistämällä lyhyet sisälläoloajat ja pienet täyttömäärät pitkiin sisälläoloaikoihin ja suuriin täyttömääriin aAPD optimoi ultrafiltraation (UF) ja puhdistuman. Jokaista glukoosigrammaa kohti saavutettu puhdistuma ja UF oli merkitsevästi parempi aAPD-hoidossa verrattuna perinteiseen APD-hoitoon.1

Peritoneaalidialyysin haasteet – Riittävyystavoitteiden saavuttaminen

On haastavaa saavuttaa sekä UF ja puhdistumatavoitteet PD-hoidossa. Fischbach et al. mukaan lyhyt sisälläoloaika ehdistettynä pienempään sisäänvalutusmäärään saattaa parantaa ultrafiltraatiota. Pitenpi sisälläoloaika ja suuremmat täyttömäärät puolestaan voivat edesauttaa liuenneiden aineiden puhdistumaa.1 Éhdotettu lähestymistapa voi auttaa edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisessa saman hoitokerran aikana.

Tutkimustulokset tukevat aAPD:n tehoa

Fischbach M ym.1 teki satunnaistetun, prospektiivisen, vaihtovuoroisen monikeskustutkimuksen. Lopulliseen analyysiin sisältyi 19 potilasta.

aAPD on mahdollista toteuttaa samalla liuosmäärällä, hoitoajalla ja glukoosipitoisuudella

Perinteinen APD

Kuva 2: Mukaeltu cAPD-grafiikka Fischbach M. et al., 2011 (sivu 3)1

Adaptoitu APD-hoito

Kuva 3: Mukaeltu aAPD-grafiikka Fischbach M. et al., 2011 (sivu 3)1

 

Tutkimustulokset antoivat näyttöä siitä, että cAPD-hoitoon verrattuna ultrafiltraation vs puhdistumaan koskeva erillisvaikutus vaihtelevin sisälläoloajoin ja täyttömäärin voi mahdollisesti parantaa dialyysin tehoa aineenvaihduntakuorman vähetessä.1

Vertailu 45 päivän kuluttua

Suurempi keskimääräinen ultrafiltraatio

Parempi natriumin poisto

Kuva 4: Fischbach, M. et al., 2011 (sivu 7) vertasivat tutkimuksessaan keskimääräistä ultrafiltraatiota ja natriumin poistoa 45 hoitopäivän jälkeen. Tutkimustulokset osoittivat, että aAPD-hoidolla saavutetaan parempi UF (+100 ml/hoitokerta) ja natriumin poisto (+14 mmol/hoitokerta)1

Suurempi puhdistuma aAPD-hoidolla ja vähäisempi gluukoosin imeytyminen1

Kuva 5: Mukaeltu grafiikka Fischbach. et al., 2011 (sivu 6) viittaa parempaan natriumin poistoon ja puhdistumiin aAPD-hoidossa1

Potilashyödyt:

 • Parantaa ultrafiltraatiota
 • Parempi natriumin poisto
 • Alhaisempi verenpaine
 • Parempi puhdistuma: urea, kretiniini, fosfaatti
 • Alentunut metabolinen kuorma
   

Kliininen hyöty:

 • aAPD:ssä käytetään tehokkaasti olemassa olevia resursseja: parempi UF ja puhdistumat samalla medolla glukoosiliuoksella, samalla liuosmäärällä ja hoitoajalla verrattuna perinteiseen APD-hoitoon (cAPD)
Aiheeseen liittyvää sisältöä
sleep•safe laite

Parempi yöuni takaa paremman huomisen

Fischbach M, Issad B, Dubois V, Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011; 31(4):450-8