Siirry sisältöön

Koneet ja laitteet

Terapeuttiseen afereesiin käytettävä Art Universal -kone

Art Universal

Terapeuttiseen afereesiin käytettävät laitteet

Art Universal

Art Universal -koneessa on neljä rolleripumppua ja yksi ruiskupumppu. Se tukee suurinta osaa nykyisistä terapeuttisen afereesin protokollista.

Koneen mukana toimitetaan kokoveripumppu, ACD-A (sitraatti) -antikoagulanttipumppu, plasmapumppu ja lisäpumppu, jota käytetään MONET®-plasmaerottimen huuhteluun ja uudistamiseen (lipoproteiinifiltteri). Ruiskupumppu on tarkoitettu erityisesti hepariinilla suoritettavaan antikoagulaatioon.

Käyttöliittymä on yksinkertainen ja tehokas. Monet toimenpidevaiheet ovat joko automaattisia tai niistä annetaan kehotteet, mikä tekee käsittelystä yksinkertaisempaa ja käyttäjän tekemiä virheitä ilmenee vähemmän. Kiinteät prosessin turvallisuustarkistukset varmistavat korkean turvallisuustason ja koneen oikean määrityksen ja että kaikki käytetyt kertakäyttöosat täyttävät käytössä olevien standardien vaatimukset.

Art Universal tukee seuraavia protokollia ja toimenpiteitä:

  • Kokoveren afereesi (DALI® , neljä kokoonpanoa kahdessa vaihtoehtoisessa protokollassa, DALI® Standard ja DALI® Low Citrate)
  • Plasman erottelu, jota käytetään pääasiassa lipoproteiinien filtraatioon (MONET®) automaattisella, paineen vaikutuksesta aktivoituvalla lipoproteiinifiltterillä
  • Plasman erottelu adsorptiotoimenpiteitä varten, mukaan lukien uudistuvat Immunosorba®GLOBAFFIN ja LIGASORB® -adsorberit, joita ohjataan erillisellä adsorptiomonitorilla (ADAsorb®, katso alla)
Terapeuttiseen afereesiin käytettävä Art-kone

Art

Art

Art-koneessa on veripumppu, ACD-A-antikoagulanttipumppu ja plasmapumppu.

Art tukee kokoveren DALI®-afereesia neljässä kokoonpanossa ja seuraavaa kahta vaihtoehtoista protokollaa:

  • DALI® Standard
  • DALI® Low Citrate


Käyttöliittymä on yksinkertainen ja tehokas. Automaattiset vaiheet ja kehotteet yksinkertaistavat käsittelyä ja vähentävät käyttäjien tekemien virheiden määrää.

Art-kone pitää turvallisuuden korkealla tasolla. Kiinteät prosessin turvallisuustarkistukset varmistavat, että asetukset on tehty oikein ja että kaikki käytetyt kertakäyttöosat täyttävät käytössä olevien standardien vaatimukset.

Terapeuttiseen afereesiin käytettävä ADAsorb-kone

ADAsorb®

ADAsorb®

ADAsorb®-koneen valmistaja on medicap clinic GmbH, joka on pitkäaikainen saksalainen yhteistyökumppanimme.

ADAsorb®-kone on edistyksellinen sekundaarinen plasman käsittelylaite, joka soveltuu käytettäväksi erityisesti uudistuvien yhden tai kahden adsorberikolumnin järjestelmien tueksi. Kahden adsorberin järjestelmissä ADAsorb® mahdollistaa rinnakkaisen hoidon ja regenerointijaksot, jotka optimoivat hoidon myös ajankäytön osalta.

ADAsorb® mukautuu automaattisesti erilaisiin plasmamääriin eri erottelulaitteista, kuten Art Universal, COM.TEC® ja Amicus, jonka toimittaja on Fresenius Kabi. Plasmavirran luoma paine määrittää pumpun virtauksen. ADAsorb® tukee tällä hetkellä seuraavia adsorbereita: GLOBAFFIN, Immunosorba® ja LIGASORB® , jotka kuuluvat Fresenius Medical Caren valikoimaan. ADAsorb®-laitteessa on kosketusnäyttö, joka näyttää kaikki toimenpiteen vaiheet ja selkeyttää koneen käyttöä. ADAsorb®-turvajärjestelmä sisältää automaattisia rutiineja, jotka auttavat minimoimaan käyttäjiltä vaadittujen toimenpiteiden määrän sekä vähentävät käyttäjien tekemiä virheitä. Lisätietoa on medicap.de-verkkosivustolla.

COM.TEC® ja Amicus®

COM.TEC® ja Amicus® ovat usean toimenpiteen afereesialustoja, jotka erottavat veren komponentteja sentrifugoinnin avulla. Sentrifugoinnin avulla tapahtuva plasman erottelu on erittäin tehokas menetelmä, joka mahdollistaa useissa tapauksissa perifeerisen laskimotien käytön.

Molemmat laitteet mahdollistavat terapeuttisen afereesin käytön, mukaan lukien terapeuttisen plasman vaihdon ja plasmakäsittelyn. Jälkimmäisessä toimenpiteessä molemmat laitteet voidaan yhdistää ADAsorb®-laitteeseen, mutta ne ovat yhteensopivia myös IgEnio®-adsorberin ja MONET®-plasman erottelijan kanssa.

Lisätietoa näistä laitteista on saatavilla Fresenius Kabi -verkkosivuston Transfusion Products (Verensiirtotuotteet) -osiossa.

Terapeuttiseen afereesiin käytettävä COM.TEC-kone
Terapeuttiseen afereesiin käytettävä COM.TEC-kone

COM.TEC®

Terapeuttiseen afereesiin käytettävä Amicus-kone
Terapeuttiseen afereesiin käytettävä Amicus-kone

Amicus®  

Liittyvät hoidot
Immunoadsorptio

Fresenius Medical Caren tarjoamalla immunoadsorptiohoidolla hoidetaan autoimmuunisairauksia afereesitekniikoita käyttäen.

Lipoproteiiniafereesi

Fresenius Medical Caren lipoproteiiniafereesi poistaa lipoproteiinit verestä kehonulkoisessa kierrossa.