Siirry sisältöön

Nestemäärän hallinta PD-hoidossa

Lääkäri pitelee filtteriä

Käytännöllinen tapa nestetasapainon arvioimiseksi ja korjaamiseksi

  • Arvioi nopeasti nestetilan ja tunnistaa suuntauksen
  • Tekee hoidon muutokset varhaisemmassa vaiheessa
  • Laajempi valikoima nestemäärän hallintatyökaluja helposti käytettävissä

Ominaisuudet

Nestemäärän hallinta – kolme askelta parempaan nestemäärän hallintaan

Vaiheet parempaan nestemäärän hallintaan
BCM-bioimpedanssimittari (kehonkoostumusmittari)

BCM-bioimpedanssimittari (kehonkoostumusmittari)

Arvioi tilan ja suuntauksen

Arvioi rutiiniluontoisesti nestetilan

Helppokäyttöinen BCM-kehonkoostumusmittaus on tehokas lisä potilaidesi rutiiniluontoiseen arviointiin ja siitä on tulossa standardi johtavissa PD-keskuksissa.

Tämä huipputeknologiaa edustava laite antaa sinulle tarkemman kuvan potilaidesi todellisesta nestetilasta määrittelemällä ylinesteytyksen tason ja tehostaa potilaidesi nestetasapainon hallintaa.

Analysoi nestetilan suuntauksen

BCM-kehonkoostumusmittaria voidaan käyttää tehokkaasti nestetilan muutosten ja suuntausten jatkuvaan seurantaan. Tämä analyysi voi antaa henkilökunnalle tärkeää tietoa ja tukea hoitopäätösten tekoon.1

Parempi tietämys parantaa nestetasapainon hallintaa2

Nestetilan paraneminen

Ryhmä 1: Potilaille ja heidän hoitajilleen ei annettu nestetilaa koskevaa tietoa

Kuva mukaeltu alkuperäisjulkaisun pohjalta.

Nestetilan paraneminen

Ryhmä 2: Potilaille ja heidän hoitajilleen ei annettu nestetilaa koskevaa tietoa

Arvioi ensin nesteen saanti

Nestetasapainohäiriöiden aiheuttajien arvioinnissa tulee ensiksi seuloa ohimenevät syyt. Mikä tahansa parannus saantisuositusten noudattamisessa mahdollistaa nestetasapainohäiriön korjautumisen.

Käytä tietämyksen voimaa potilaan hoitomyöntyvyyden parantamisessa. P3 Volume Control suosittelee lähestymistapaa, joka on henkilökunnalle helppo ja vielä helpompi potilaillesi.

Parempi nesteen saantisuositusten noudattaminen

BCM-kehonkoostumusmittarilla tehdyssä satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimuksessa osoitettiin ratkaisevat tulokset. Kolmen seurantakuukauden aikana potilaat, jotka tiesivät nestetilansa BCM-kehonkoostumusmittarin ansiosta, hallitsivat merkitsevästi paremmin nesteen saantiaan. Tämän seurauksena ylinesteytys väheni yksinkertaisesti potilaiden tietoisuuden lisäämisen avulla.2

Optimoi tulos

Adaptoitu APD tehostaa sekä ultrafiltraatiota että puhdistumaa

Suurempi UF3

Suurempi UF

APD–C: Perinteinen APD
APD-A: Adaptoitu APD

Kuvat mukaeltu alkuperäisjulkaisun pohjalta

 

Suurempi natriumin poisto3

Suurempi natriumin poisto

APD–C: Perinteinen APD
APD-A: Adaptoitu APD

Adaptoitu APD

Adaptoidussa APD:ssa lyhyet sisälläoloajat ja pienet täyttömäärät yhdistyvät pitkiin sisälläoloaikoihin ja suuriin täyttömääriin, joten se tehostaa sekä ultrafiltraatiota että puhdistumaa siten, että hoitoaika tai -kustannukset eivät kasva ja glukoosin imeytyminen vähenee hoitokerran aikana.3

Jäljellä olevan munuaisten toiminnan ja UF-kapasiteetin säilyttäminen – maksimaalinen tulo

Jäljellä oleva munuaistoiminta (RRF) on tärkeä nesteenpoiston kannalta. Tutkimukset vahvistavat, että RRF voi säilyä pitempään potilailla, joilla perinteisten PD-liuosten sijaan käytetään ultra-low GDP –peritoneaalidialyysiliuoksia.4,5

Ultra-low GDP –peritoneaalidialyysiliuokset voivat myös auttaa vähentämään vatsakalvon kroonisen altistuksen haitallisia vaikutuksia ja säilyttää kalvon toiminnan pitempään.6,7,8

RRF:n säilyminen on tärkeä virtsamäärän ja nestetilan säätelyn kannalta, niinpä ultra-low GDP – liuosten käyttö voi olla tärkeä osa potilaasi nestetasapainon hallintaa.

Tutkimukset

EuroBCM–tutkimuksessa nestetasapaino säilyi PD-hoidon aikana

EuroBCM-tutkimustulokset1

639 potilasta kuuden maan 28 keskuksesta:

  • 40 %:lla nestetasapaino oli normaali
  • 7 % oli alinesteytettyjä
  • 53 % oli ylinesteytettyjä

Nestetilan kannalta tärkeitä tekijöitä:

  • Pelkkä UF voi olla harhaanjohtava potilaiden nestetilan arvioinnissa
  • Nestetila on pääasiassa tulosta saadun ja poistuneen nesteen välisestä tasapainosta. Potilaan nestetilan parantamiseksi kumpikin näkökohta tulee olla hallinnassa, jotta suuntaus voidaan määritellä
  • Verenpaine voi olla harhaanjohtava parametri nestetilan arvioinnissa ja tehdyt hoitopäätökset voivat olla vääriä

Nestetila on pääasiassa tulosta saadun ja poistuneen nesteen tasapainosta

Nestetasapaino
Aiheeseen liittyvää sisältöä
Kuva: Adaptoitu APD-hoito

Enemmän samalla panoksella.

1 Van Biesen W, Williams JD, Covic AC, Fan S, Claes K, et al. (2011) Fluid Status in Peritoneal Dialysis Patients: The European Body Composition Monitoring (EuroBCM) Study Cohort. PLoS ONE 6(2): e17148. doi:10.1371/journal.pone.0017148

2 Luo Y, Lu X, Woods F, Wang T. Volume Control in Peritoneal Dialysis Patients Guided by Bioimpedance Spectroscopy Assessment. Blood Purification 2011;31:296-302.

3  Fischbach M, Issad B, Dubois V, and Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011; 31(4):450-8.

4 Kim S, Oh J, Kim S, Chung W, Ahn C, Kim SG, Oh KH. Benefits of biocompatible PD fluid for preservation of residual renal function in incident CAPD patients: a 1-year study. Nephrol Dial Transplant 2009;24(9):2899-90.

5 Haag-Weber M, Krämer R, Haake R, Islam MS, Prischl F, Haug U, Nabut JL, Deppisch R. Low-GDP fluid (Gambrosol trio) attenuates decline of residual renal function in PD patients: a prospective randomized study. On behalf of the DIUREST Study Group. Nephrology Dialysis Transplantation 2010;25(7):2288-96.

6 Williams JD, Topley N, Craig KJ, Mackenzie RK, Pischetsrieder M, Lage C,Passlick-Deetjen J; Euro Balance Trial Group. The Euro-Balance Trial: the effect of a new biocompatible peritoneal dialysis fluid (balance) on the peritoneal membrane. Kidney International 2004;66(1):408-18.

7 Weiss L, Stegmayr B, Malmsten G, Tejde M, Hadimeri H, Siegert CE, Ahlmén J, Larsson R, Ingman B, Simonsen O, van Hamersvelt HW, Johansson AC, Hylander B, Mayr M, Nilsson PH, Andersson PO, De los Rios T. Biocompatibility and tolerability of a purely bicarbonate-buffered peritoneal dialysis solution. Peritoneal Dialysis International 2009;29(6):630-633.

8 Rippe B, Simonsen O, Heimbürger O, Christensson A, Haraldsson B, et al. Long-term clinical effects of a peritoneal dialysis fluid with less glucose degradation products. Kidney International 2001;59(1):348-57.