Siirry sisältöön

IgEnio®

IgEnio-IgE-adsorberi

IgEnio-IgE-adsorberi

Hoitovaihtoehto IgE:n poistamiseen

IgEnio® on joustava hoitovaihtoehto potilaille, jotka kärsivät vaikeista allergiaoireista. Se poistaa selektiivisesti tyypin IgE vasta-aineita plasmasta yhden hoitokerran aikana. IgEnio® on erinomainen hoitovaihtoehto potilaille, joilla on korkeat IgE-tasot ja joilla perinteiset hoitomenetelmät ovat osoittautuneet tehottomiksi.

IgEnio®-hoidon ominaisuudet

  • Tarkasti määritetty: perustuu tarkasti määritettyyn yksiketjuiseen anti-IgE-fragmenttiin1
  • Selektiivinen: poistaa vain IgE:n, eikä vaikuta IgM- ja IgG-immunoglobuliineihin1
  • Yksivaiheinen: helppo käsittely ilman kolumnin uudistamista hoidon aikana1
  • Kertakäyttöinen: terapeuttinen afereesi ilman tarvetta säilytykseen hoitojen välillä1
  • Yhteensopiva: täysin yhteensopiva Fresenius Kabi COM.TECin® ja muiden sentrifugijärjestelmien kanssa1
  • ESPIRA-tutkimuksessa IgEnio®-adsorberi yhdistettiin Fresenius Kabi COM.TEC® -soluseparaattoriin ja järjestelmällä suoritettiin tietyntyyppinen IA-afereesi potilaille, joilla oli vaikea atooppinen astma. Potilaita hoidettiin IgEnio®-menetelmällä, jolloin heidän IgE-tasonsa laskivat selkeästi jokaisen hoitojakson jälkeen, kun taas kontrolliryhmän IgE-tasot pysyivät muuttumattomina2.

IgEnio®-menetelmää käytettäessä saavutettu IgE:n lasku oli 88 % jaksoa kohti (sis. kolme hoitoa)2

ESPIRA-tutkimustulokset

Yllä: ESPIRA-tutkimuksesta mukailtu kaavio

Haittavaikutuksia hallittiin kaikissa tapauksissa peruslääkityksen avulla onnistuneesti, ja hoito pystyttiin antamaan luotettavasti2.

Keskimääräiset IgE-tasot ESPIRA-tutkimuksen ensimmäisen jakson aikana2

IgEnio®-menetelmässä käytetään tiettyä ligandia, jonka affiniteetti IgE:hen on suuri

Kun plasma on erotettu muista verikomponenteista, se johdetaan IgEnio®-adsorberikolumnin läpi, jossa IgE sitoutuu ScFv12-fragmenttiin. ScFv12 on anti-IgE:n vasta-aineesta johdettu yksiketjuinen fragmentti, jolla on suuri affiniteetti ihmisen IgE:hen.

 

IgEnio®-hoidon edut

  • Kertakäyttöinen adsorberi, jossa on erityinen IgE-ligandi rekombinantista yksiketjuisesta muuttuvasta fragmentistat1
  • IgE:n keskimääräinen 86 prosentin väheneminen ESPIRA-tutkimuksessa2
  • Joustava potilaan hoito-ohjelma1
  • Hoidon antamiseen tarvitaan ainoastaan sentrifugi (esim. Fresenius Kabi COM.TEC®) plasman generointia varten3
IgEnion käyttö

IgEnion®  käyttöMukautettu seuraavasta: Lupinek C et al2

Käyttö

IgEnio®-hoidon antamiseen tarvitaan ainoastaan sentrifugi (esim. Fresenius Kabi COM.TEC®) plasman generointia varten.

Liittyvät hoidot
Immunoadsorptio

Fresenius Medical Caren tarjoamalla immunoadsorptiohoidolla hoidetaan autoimmuunisairauksia afereesitekniikoita käyttäen.

1 IgEnio® - Instructions for use

2 Lupinek C et al, Extracorporeal IgE Immunoadsorption in Allergic Asthma: Safety and Efficacy (ESPIRA Study), EBioMedicine, Mar. 2017; 17: 119–33

3 IgEnio® Preparation Kit - Instructions for use