Siirry sisältöön

Pediatrinen peritoneaalidialyysi

Peritoneaalidialyysi – lapsi ja hoitaja

Vähemmän invasiivinen hoito, normaalimpi elämä

 • Munuaisensiirtoa odotettaessa
 • Helppo toteuttaa
 • Vähemmän invasiivinen kuin kehonulkoiset hoidot
 • Ei vaadi antikoagulaatiota 
PD pienimmillä potilailla

Peritoneaalidialyysi (PD) on yleensä suosituin hoitotapa lapsille silloin, kun odotetaan munuaisensiirtoa1. Se on helpompi toteuttaa, on vähemmän invasiivinen kuin kehonulkoiset hoidot eikä se vaadi antikoagulaatiota. Tärkeintä lapselle ja perheelle on kuitenkin se, että PD-hoitoa voidaan tehdä kotona. Fresenius Medical Carella on kattava valikoima hoitojärjestelmiä, jotka on mukautettu lapsipotilaiden PD-hoidon erityisvaatimuksiin:

 • PD-Paed Plus
 • sleep•safe harmony
 • bicaVera ja balance
 • BCM-bioimpedanssimittari 
PD-Paed Plus — Pienimpien potilaiden PD-hoito
Helppokäyttöinen valmis järjestelmä

PD-Paed Plus on suunniteltu PD-hoidon manuaalista toteuttamista varten hoidettaessa keskosia, vastasyntyneitä ja imeväisikäisiä lapsia.

Se on helppokäyttöinen, osin valmiiksi koottu järjestelmä sairaalakäyttöön.

Joustava hoidon mukauttaminen
 • Sisäänvalutusmäärä aina 200ml:aan asti
 • Tarkka nestetasapainon hallinta sisään- ja ulosvalutuskammion yhdistelmällä.
 • Mahdollisuus yhdistää samanaikaisesti kaksi liuospussia
Turvaominaisuudet lisäävät varmuutta
 • Sisäänvalutuskammioon integroitu palloventtiili tukee sitä, että potilas saa täsmälleen hänelle määrätyn nestemäärän
 • PD-Paed Plus akuuttisetti on suunniteltu siten, että resirkulaatiovolyymi potilasyhdistäjän ja Y-haaran välillä on vain 2ml.
 • PIN-teknologia vähentää uudelleen yhdistämisen ja irrottautumisen riskialttiita vaiheita*
 • Ei sisällä erityistä huolta aiheuttavia materiaaleja - ei DEHP ja lateksia 

* Laskelma perustuu kahden pussinvaihdon hoitomääräykseen per päivä.

sleep•safe harmony - vapaat päivät ja yöllä tapahtuva dialyysi

Isä ja poika istuvat vuoteella
Fresenius Biofine® logo

Kertakäyttötarvikkeet eivät sisällä PVC:tä ja DEHP:tä*. PD-pussit ja APD-letkusetit ovat valmistettu Biofine-muovista.
* paitsi vaihtoehtoinen tyhjennyspussi

Nuorille potilaille räätälöidyt hoidot
sleep•safe harmony on laite lapsipotilaiden käyttöön tavallisimmin yöaikaan kotona tehtävään APD-hoitoon. Laite tarjoaa joustavuutta hoidon räätälöimiseksi täyttämään potilaan yksilölliset tarpeet:
Virtausnopeudet voi mukauttaa pienillä nestemäärillä tapahtuviin hoitoihin 
Erityisesti lapsille tarkoitettu kertakäyttösetti pienillä nestemäärillä tehtäviin hoitoihin
Mahdollisuus toteuttaa ‘adaptoitua APD-hoitoa (aAPD) vaihtelemalla sisälläoloaikaa ja täyttömäärää.

 

Lisää vanhempien mahdollisuuksia hoitoon ja sen mukavuuteen
Laitteeseen integroidut animaatiot opastavat hoidon kaikissa vaiheissa.
Hydraulisten pumppujen hiljainen toimintaääni mahdollistaa hyvän unen.
PIN-teknologia vähentää uudelleen yhdistämisen ja irrottautumisen riskialttiita vaiheita*

* Laskelma perustuu neljän pussinvaihdon hoitomääräykseen per päivä.

bicaVera ja balance – Bioyhteensopivat PD-liuokset

Asiantuntijat suosittelevat, että bioyhteensopivien monikammioisten PD-liuosten, joiden glukoosin hajoamistuotteiden (GDP) määrä on pieni, tulisi olla lasten PD-standardihoito2. Lapsilla, joille annetaan bioyhteensopivaa PD-liuosta, on osoitettu merkitsevä kasvuvauhdin kurominen, kun heitä on verrattu perinteisiä PD-liuoksia saaviin lapsiin3.

GDP-pitoisuudessa on huomattavia eroja. balance- ja bicaVera -tuotteilla on osoitettu pienimmät GDP-pitoisuudet muihin bioyhteensopiviin PD-liuoksiin verrattuna7.

Puhdasta bikarbonaattia sisältävä PD-liuos - bicaVera

bicaVera on puhdasta bikarbonaattia sisältämä PD-liuos ja sen on osoitettu korjaavan metabolista asidoosia tehokkaammin kuin laktaattia sisältävät PD-liuokset4,5. Liuos on tarkoitettu loppuvaiheen munuaistaudin hoitoon.

Vähemmän infuusiokipua

Bikarbonaattipuskuroituihin PD-liuoksiin verrattuna perinteisiin laktaattipuskuroituihin PD-liuoksiin liittyy vähemmän infuusiokipua4 ja alentunut kapillaarien täyttö2.

Bioyhteensopivat liuokset ovat olennaisia pituuskasvun kannalta

Bioyhteensopivia PD-liuoksia saavien lasten pituuskasvu

Lapset, jotka saivat bioyhteensopivia PD-liuoksia, kasvoivat paremmin kuin perinteisiä PD-liuoksia saavat lapset3.

 

Kaikki bioyhteensopivat PD-liuokset eivät ole samanlaisia

PD-liuosten GDP-pitoisuudet vaihtelevat merkitsevästi

Muut GDP:t: Formaldehydi, 5-HMF, 2-furaldehydi, glyoksaali, metyyliglyoksaali, glukosoni. (Kuva mukaeltu: Himmele ym. PDI 20127.

BCM-bioimpedanssimittari – helppoa hoidon optimointia

Voiko lapsi hyvin vai onko hän ylinesteytetty?

Kuva kehon koostumuksen ja verenpaineen kehityksestä

Anonymisoitu potilastapaus Saksasta

Erityisesti dialyysihoitoa saavilla lapsilla ei aina ole helppo erottaa, johtuuko painon nousu pituuskasvusta vai nestelastista.

BCM auttaa sinua arvioimaan potilaasi yksilöllisen neste- ja ravitsemustasapainon. Laite on bioimpedanssimittari ja antaa sinulle selkeän kuvan sekä lapsen nestetilan että rasvattoman ja rasvakudoksen kehittymisestä.

 • Tarkat ja äärimmäisen toistettavat tiedot
 • Perustuu tyypillisiin lasten viitealueisiin8
 • Helppo käyttää, ei-invasiivinen
 • Validoitu lapsilla9,10
 • Helppo tietojen analysointi Fluid Management Tool (FMT) –työkalun ansiosta omalla tietokoneella


Lue lisää BCM-mittauksesta

Valmisteyhteenvedon lyhennelmä

Valmisteyhteenvedon lyhennelma
Valmisteyhteenvedon lyhennelma 
Aiheeseen liittyvää sisältöä
sleep•safe harmony -laite

Yksilöllisesti jokaiselle potilaallesi.

1 KDOQI Clinical Practice recommendations for PD adequacy. Am J Kidney Dis. 2006; 48 Suppl 1:146-158

2 Schmitt CP, Bakkaloglu SA, Klaus G, Schroeder C, Fischbach M: Solutions for peritoneal dialysis in children: recommendations by the European Pediatric Dialysis Working Group. Pediatric Nephrology  2011; 26(7):1137–47, page 1140.

3 Rees L, Azocar M, Borzych D, Watson AR, Büscher A, Edefonti A, Bilge I, Askenazi D, Leozappa G, Gonzales C, van Hoeck K, Secker D, Zurowska A, Rönnholm K, Bouts AHM, Stewart H, Ariceta G, Ranchin B, Warady BA, and Schaefer F, for the International Pediatric Peritoneal Dialysis Network (IPPN) registry. Growth in very young children undergoing chronic peritoneal dialysis. Journal of the American Society of Nephrology 2011; 22: 2303–2312, page 2307

4 Feriani M, Kirchgessner J, La Greca G, Passlick-Deetjen J. Randomized long-term evaluation of bicarbonate-buffered CAPD solution. Kidney International 1998;54(5):1731, 1732.

5 Haas S, Schmitt CP, Arbeiter K, Bonzel KE, Fischbach M, John U, Pieper AK, Schaub TP, Passlick-Deetjen J, Mehls O, Schaefer F: Improved acidosis correction and recovery of mesothelial cell mass with neutral-pH bicarbonate dialysis solution among children undergoing automated peritoneal dialysis. Journal of the American Society of Nephrology 2003;14:2632-38.

6 Mortier S, De Vriese AS, Van de Voorde J, Schaub TP, Passlick-Deetjen J, Lameire NH. Hemodynamic effects of peritoneal dialysis solutions on the rat peritoneal membrane: role of acidity, buffer choice, glucose concentration, and glucose degradation products. J Am Soc Nephrol 2002;13(2):480-9. Erratum in: Journal of the American Society of Nephrology 2002;13(5):1419-22, page 486.

7 Himmele R, Jensen L, Fenn D, Ho C, Sawin D, Diaz–Buxo J. A new neutral-pH low-GDP peritoneal dialysis fluid. Peritoneal Dialysis International 2012;32(4):449.

8 Wieskotten S, Knobloch V, Wiemann K, Wabel P, Wühl E, Schäfer F. Use of the BCM—body composition monitor in children – establishing new reference ranges. Pediatric Nephrology 2008; 23:1571–719.

9 Dasgupta I, Keane D, Lindley E, Shaheen I, Tyerman K, Schaefer F, Wühl E, Müller M, Bosy-Westphal A, Fors H, Dahlgren J, Chamney P, Wabel, P, Moissl U. Validating the use of bioimpedance spectroscopy for assessment of fluid status in children. Pediatric Nephrology (2018) 33:1601–1607.

10 Eng C, Bhowruth D, Mayes M, Stronach, L, Blaauw M, Barber A, Rees L, Shroff R. Assessing the hydration status of children with chronic kidney disease and on dialysis: a comparison of techniques. Nephrol Dial Transplant (2018) 33: 847–855.