Siirry sisältöön

Jo 20 vuotta mielekästä tulevaisuutta rakentamassa

Olemme sitoutuneet munuaispotilaiden elämänlaadun parantamiseen. Jo 20 vuotta yrityksen tavoite on ollut edistää dialyysihoitojen ja -palvelujen kehitystä ja tarjota potilaille huipputason lääkitys. Vuosien saatossa olemme tarttuneet haasteeseen ja vakiinnuttaneet Fresenius Medical Caren aseman dialyysitekniikan kärkinimenä ja markkinajohtajana. Jatkossa aiomme lisätä panostuksiamme dialyysitekniikan ja -palveluiden eri osa-alueilla ja laajentaa kliinistä osaamistamme myös jatkossa, luonnollisesti potilaidemme eduksi.

Fresenius Medical Care lukuina

Fresenius Medical Care on saavuttanut paljon 20-vuotisen historiansa aikana. Menestyksen kannustimena on ollut halu antaa potilaille mielekäs tulevaisuus, ja parannukset heidän elämänlaadussaan ovat olleet paras palkinto. Haasteeseen tarttuminen on tarkoittanut kovaa työtä ja kehitystä. Lukujen valossa kehitystä on myös tapahtunut. Potilasmäärä on viisinkertaistunut ja dialysaattorituotanto on kymmenkertaistunut, minkä lisäksi yrityksen myynti on lähes 12-kertainen ja tulos 11-kertainen alkuaikoihin nähden. Yrityksen noin 3500 dialyysiklinikkaa yli 45 maassa palvelee vuosittain noin 300 000 potilasta. Toiminnan laajuutta kuvaa se, että joka 0,7:s sekunti joku saa dialyysihoitoa yrityksen klinikalla jossain päin maailmaa. Lukuihin ei päästäisi ilman yli 100 000 työntekijän tarmoa ja rohkeutta. Ilman heidän päivittäistä panostaan ja esimerkkiään kehitys olisi mahdotonta.

Lähtökohdat

Rohkeutta ja tarmoa tarvittiin myös vuonna 1996, jolloin Fresenius AG:n tuolloinen Chief Executive Officer Gerd Krick sai ajatuksen yhdysvaltalaisen National Medical Care -dialyysiyrityksen ostamisesta. Yritys oli tuolloin huomattavasti Freseniusta suurempi tekijä dialyysimarkkinoilla. Tekniikantajun, taloudellisen näkemyksen ja strategisen osaamisen ansiosta Krick kuitenkin sai pian hankittua tukijoita hankkeeseensa. Myöhemmin Fresenius Medical Caren Chief Executive Officerina toimineen Ben Lippsin tuella yritysosto onnistui, ja Fresenius Medical Care sai alkunsa. – Tuona aikana meillä kävi säännöllisesti vieraita pankkiireista yhdysvaltalaisiin valtuuskuntiin. Kaikki halusivat tietää, minkälaista työtä teemme ja kuinka laitoksemme toimii, muistelee Freseniuksella jo 36 vuotta toiminut Erwin Franiek, joka vastaa yrityksen St. Wendelissä toimivan, dialyysilaitteita valmistavan yksikön laadunhallinnasta.

Dialyysitekniikan kärkinimeksi

– Itse asiassa yrityksen dialyysitekniikka oli jo alan huippua, Franiek jatkaa. Tärkein työ oli jo tehty. Vuonna 1983 Fresenius lanseerasi sittemmin standardiksi muodostuneen polysulfonikalvon. Seuraavina vuosina hienosäädettiin dialyysijärjestelmän pääkomponentteja: dialysaattoria, pumppuja sekä balanssikammiota. Kolmen pääosan on ehdottomasti toimittava täydellisesti yhteen, koska potilaan verenkierron on pysyttävä vakaana veren melko suuresta ottovirtauksesta huolimatta. Verestä voidaan siis poistaa vain tietty määrä nestettä tiettyä ajanjaksoa kohden, eli kyseessä on monimutkainen ja tarkkaa hallintaa vaativa prosessi. – Pääkomponenttien rinnakkainen kehitystyö vakiinnutti lopulta Fresenius Medical Caren aseman dialyysitekniikan kärkinimenä, selittää Schweinfurtin tehtaalla työskentelevä Reiner Spickermann, joka on vastannut yrityksen hemodialyysilaitteiden kehitystyöstä viimeiset 20 vuotta.

Pääkomponenttien rinnakkainen kehitystyö vakiinnutti lopulta Fresenius Medical Caren aseman dialyysitekniikan kärkinimenä.

Reiner Spickermann
Hemodialyysitekniikan kehitystyöstä vastaava Reiner Spickermann

Mullistuksia tekniikassa ja näkyvyydessä

Kova työ kantoi hedelmää vuonna 1992, kun yritys lanseerasi 4008-tuoteperheen. Järjestelmä esiteltiin ensi kertaa Euroopan munuaisliiton sekä Euroopan dialyysi- ja munuaissiirtoliiton vuotuisessa ERA-EDTA-kongressissa Pariisissa. – Dialyysijärjestelmän julkistaminen tuntui taivaalliselta, Spickermann muistelee. Dialyysijärjestelmän vastaanotto oli häkellyttävä. Spickermann jatkaa kertomalla siitä, kuinka menestyksen turvin Fresenius lujitti johtoasemaansa useiden vuosien ajan kehittämällä sekä dialyysilaitettaan että dialysaattoreita, jotka muodostavat järjestelmän varsinaisen ytimen. Toinen virstanpylväs oli 5008-dialyysijärjestelmän lanseeraus vuonna 2005. Uuden järjestelmän edut potilaalle olivat huomattavat, esimerkiksi eloonjäämisaste parani 35 prosentilla.

Markkinajohtajaksi

Panostukset dialyysilaitteiden jatkuvaan kehitystyöhön loivat lopulta edellytykset markkinajohtajuudelle. Vuoteen 1999 mennessä Schweinfurtin tuotantolinjalta oli valmistunut jo 100 000 dialyysilaitetta. Neljä vuotta myöhemmin vuotuinen potilasmäärä oli jo reilusti yli 100 000 ja vuosituotanto ylitti 50 miljoonaa dialysaattoria. Vuonna 2007 dialysaattorien vuosituotanto saavutti 500 miljoonaa yksikköä. Kuusi vuotta myöhemmin valmistettiin jo miljardi dialysaattoria.

Jatkuvuutta monimutkaisuudesta huolimatta

Fresenius Medical Caren perusajatus on jatkuvuus. Jatkuvuus ilmenee sekä yrityksen kasvuna että palveluiden, laitteiden ja tuotteiden jatkuvana parantamisena. Toisinaan edistysaskelet ovat varsin pieniä, mutta jo pienet parannukset kohentavat potilaan elämänlaatua ja elinajanodotusta. – Minun nähdäkseni parempaa kannustinta ei ole, Spickermann tähdentää. – Suurin haaste on munuaisen monimutkaisten toimintojen toisintaminen mahdollisimman tehokkaasti, hän lisää. Dialyysilaitteiden suunnittelu on vastaavasti monimutkaista. Laite koostuu noin 8000 komponentista, joista monilla on erikoisominaisuuksia. Monet osista valmistetaan tarkoitukseen suunnitelluista erikoismateriaaleista. Osilta vaaditaan esimerkiksi biologista yhteensopivuutta, eli niistä ei saa päästä epäpuhtauksia vereen. Lisäksi osien on kestettävä suuria lämpötiloja sekä happoja ja emäksiä. Myös venttiileillä on keskeinen tehtävä, joten niiden on toimittava ehdottoman täsmällisesti ja luotettavasti 5000 tuntia vuodessa koko niiden keskimäärin 12-vuotisen käyttöiän ajan. – Lisäksi on tärkeää, että komponentit toimivat täydellisesti yhteen, kuin kellon rattaat. Kaiken toimiessa veren lämpötila, pH-arvo ja muut parametrit sekä potilaan verenkierto pysyvät vakaina, Spickermann painottaa. Hän selittää, että veren koostumus ei saa muuttua liian nopeasti ja että hyytyminen on estettävä. – Erotumme joukosta, koska tunnemme monimutkaisen haasteen läpikotaisin, Spickermann jatkaa.

Lisäarvoa integroidusta arvoverkosta

Monimutkaisten kokonaisuuksien hallinta on kuitenkin vain osa Fresenius Medical Caren toimintaa. Myös potilasturvallisuus ja huippulaatu ovat yrityksen ehdottomia perusarvoja. Materiaalien ja prosessien tasaisen korkeasta laadusta tiimeineen vastaavan Franiekin mukaan yrityksellä ei ole varaa tinkiä potilaiden terveydestä ja turvallisuudesta. – Tuotannon virheet minimoidaan parantamalla jatkuvasti tuotteiden yhteensopivuutta ja automatisoimalla tuotannon hallintaprosesseja, Franiek kuvailee tiiminsä potilasturvallisuustyötä. Laatu on yritykselle ehdottoman tärkeä asia, joten arvoketjun integrointi on aina ollut keskeinen osa yrityksen toimintaa. Kaikki arvoketjuun kuuluvat toiminnot hoidetaan sisäisesti kalvo- ja laitetuotannosta aina ohjelmistokehitykseen, dialyysipalveluihin sekä niihin liittyviin hoitoihin. Integroidun arvoketjun lisäetu on se, että keskeinen osaaminen tulee yrityksen sisältä. Lisäksi tutkimus- ja kehityshenkilöstö pääsee päivittäin tekemisiin potilaiden ja hoitohenkilöstön kanssa ja saa siten arvokasta käytännön tietoa ja kullanarvoisia vinkkejä. Tiedon perusteella potilaille tarjottavia tuotteita ja palveluita voidaan parantaa entisestään. Lisäksi prosesseja voidaan tehostaa ja yksinkertaistaa ja niiden potilasturvallisuutta parantaa.

Tamara Jones, dialyysipotilas

Tamara Jones, dialyysipotilas.

 

Potilas etusijalla

Parannukset lähtevät yleensä lääkärien ja potilaiden palautteesta, ja heiltä saatu tieto on elintärkeää myös tulevaisuudessa. Fresenius Medical Care laajeni 90-luvulla sairaala- ja palvelusektorille juuri käytännön tiedon perässä, myöhemmin yritys on laajentanut palveluliiketoimintaansa pikku hiljaa muun muassa yrityshankinnoin. Esimerkiksi vuonna 2005 yritys osti yhdysvaltalaisen Renal Care Group, Inc:n liiketoiminnan ja kaksi vuotta myöhemmin 51 % enemmistöosakkuuden taiwanilaisesta dialyysipalveluntarjoaja Jiate Excelsior Ltd:stä. Lisäksi vuonna 2010 yritys osti Asia Renal Care Ltd:n, vuonna 2011 Euromedicin ja vuonna 2012 yhdysvaltalaiseen Liberty Dialysis Holdings, Inc:n.

Rajoja venyttämässä

Potilaan tilannetta on arvioitava kokonaisuutena ja hänen elämänlaatuaan on parannettava kaikin mahdollisin keinoin. 

Prof. Dr. Bernard Canaud
Chief Medical Officer

– Fresenius Medical Caren ponnistelut tuottavat jatkuvia parannuksia, mutta myös meillä on rajoituksemme, kertoo EMEA-alueen Chief Medical Officer Bernard Canaud. – Dialyysi pelastaa munuaispotilaan varmalta kuolemalta ja viimeisten 50 vuoden aikana edistys on ollut huimaa. Munuaisen toiminnan tarkka toisintaminen on kuitenkin valtava haaste. Canaudin mukaan ongelma ei ole menetelmän tehokkuudessa, vaan suurimman esteen muodostavat dialyysitoimenpiteen aikarajat. Ihmisen munuaiset toimivat vuorokauden ympäri ja suodattavat päivittäin 1500 litraa verta. Vuositasolla määrä on noin 546 000 litraa ja 20 vuoden aikana noin 11 miljoonaa litraa. Määrä vastaa sitä valtavaa vesimassaa, jonka 35 000-henkisen kaupungin jätevedenpuhdistamo käsittelee päivittäin. Dialyysilaite taas kuljettaa ja puhdistaa viikoittain vain 120 litraa verta kolmen nelituntisen hoitokerran aikana. Professori Canaud uskoo, että jo pelkästään munuaisten toiminnan ja dialyysin mittaluokkaeron takia dialyysin rinnalla on käytettävä muita hoitomuotoja. Lisäksi populaation ikääntyessä munuaispotilaiden määrä kasvaa entisestään. – Potilaan tilannetta on arvioitava kokonaisuutena ja hänen elämänlaatuaan on parannettava kaikin mahdollisin keinoin, Canaud kertoo ja teroittaa erityisesti sairauden riskitekijöiden ja oireiden varhaisen tunnistamisen ja estämisen tärkeyttä.  

Rice Powell, Chief Executive Officer

Rice Powell, Chief Executive Officer

Ei pelkkää dialyysiä

Muuhunkin kuin pelkkään dialyysiin keskittyvä hoitoajattelu vaatii laadukasta hoitoa ja monimutkaisten hoitosuhteiden tuntemusta. Näin ollen, Fresenius Medical Care aikoo jatkossa lujittaa kliinistä osaamistaan ja lisätä panostuksiaan dialyysiin liittyvissä lääketieteellisissä palveluissa. Yhdysvalloissa, yrityksen tärkeimmällä markkina-alueella, yritys on saavuttanut 11 prosentin markkinaosuuden kokonaisvaltaisista hoitopalveluista, ja luku on edelleen kasvussa. Chief Executive Officer Rice Powell julkaisi luvut toukokuussa yrityksen varsinaisessa yhtiökokouksessa. Powellin mukaan kokonaisvaltaisten hoitopalvelujen laajentaminen liittyy suoraan yrityksen keskeisiin strategisiin tavoitteisiin. – Fresenius Medical Care voi aktiivisesti vaikuttaa terveydenhoitoalan muutoksiin dialyysiosaamisellaan ja toisaalta kokonaisvaltaiseen hoitoon liittyvien liiketoimintojensa vaikutuksella, Powell selittää. Vaikutusvaltansa turvin Fresenius Medical Care voi keskittyä potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon ja rakentaa edellytyksiä uudelle kasvulle.

Fresenius Medical Care 6008 -hemodialyysilaite

Perusajatuksena jatkuvuus: uusimmat innovaatiot

  • Uusi munuaisen kroonisen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitettu hemodialyysijärjestelmä
  • Uusi dialysaattori, jonka muokattu kuitupinta vähentää standardihoitojen hepariinin tarvetta (kliiniset tiedot saatavana)
  • Uusia tuotantoratkaisuja kotidialyysiin (sekä kotihemo- että peritoneaalidialyysiin)
  • Uusi tuotealusta peritoneaalidialyysiin