Maakohtaiset sivustot:

Huomio

Kaikki lääkintälaitteita ja tuotteita koskevat tiedot tällä sivustolla on tarkoitettu vain  EU:n alueella toimiville terveydenhuollon ammattilaisille.

Painamalla "Hyväksy ja vahvista" -painiketta vakuutat, että olet tästä tietoinen ja että olet EU:n alueella toimiva terveydenhuollon ammattilainen.

Immunosorba®

Selektiivinen IgG-adsorberi immunoadsorptioon proteiinia A käyttäen

Immunosorba immunoadsorptioon
Immunosorba®

Immunosorba®-adsorberi poistaa selektiivisesti IgG-vasta-aineita plasmasta immunoadsorption avulla.

Immunosorba® sisältää proteiini A:ta ligandina. Bakteerien soluseinästä löytyvällä proteiinilla on suuri sitoutumisaffiniteetti, erityisesti alaluokkien 1, 2 ja 4 IgG-vasta-aineisiin.

Proteiini A sitoutuu myös – pienemmällä affiniteetilla – IgG-alaluokkaan 3 sekä myös IgM- ja IgA-vasta-aineisiin.

Proteiinin A selektiivisyydestä johtuen muita plasman proteiineja, kuten albumiinia, ei poisteta juuri lainkaan (katso kaavio).

Kahdella adsorberilla voidaan käsitellä suuria plasmamääriä

Kun kahta adsorberia käytetään vuorotellen koko hoitojakson ajan, vasta-aineita voidaan poistaa tehokkaasti. Samalla kun toinen adsorberi sitoo vasta-aineita, toinen adsorberi on uudistumisvaiheessa.

Adsorbereita voidaan uudistaa hoidon aikana tarpeen mukaan.

Immunoadsorption annostelu voidaan säätää hoidettavan potilaan plasmatilavuuteen sopivaksi.

Yleensä potilaan plasmatilavuus käsitellään 1,5–2,5 kertaa.

Hoidon jälkeen adsorberit siirretään säilytykseen potilaan seuraavaa hoitokertaa varten.

Immunosorba-hoidolla saavutetut hoitotulokset
Keskimääräinen IgG-, IgM- ja IgA-arvojen ja albumiinin väheneminen, kun Immunosorba®-menetelmällä on käsitelty > 7,5 l plasmaa (n =22) (kaavio muokattu seuraavan pohjalta: 1)

Immunoadsorptio Immunosorba®-menetelmää käyttäen

Immunosorba®-adsorberin korkeasta selektiivisyydestä johtuen hoito-ohjelmassa voidaan käyttää peräkkäisinä päivinä useampaa kuin yhtä hoitoa.

Muiden kehonulkoisten toimenpiteiden, kuten plasman vaihdon, kohdalla tämä ei ole mahdollista.

Immunoadsorptioprosessi Immunosorba-menetelmää käyttäen
Immunosorba®-adsorberit käyttävät proteiini A:ta vasta-aineiden ryhmäkohtaiseen sitomiseen. Immunosorba®-hoidon edut

Käyttö

  • Hoidon antaminen edellyttää, että plasman erottelussa käytetään Art Universal -laitetta ja kolumnin ohjauksessa ADAsorb®-laitetta.
  • Plasman erotteluun voidaan käyttää ART Universal -laitteen tilalla vaihtoehtoisesti myös sentrifugia.
Immunosorba-hoidon antaminen
Immunosorba®-hoidon antaminen

Liittyvät hoidot

1. Gjörstrup P, Watt R M: Therapeutic Protein A Immunoadsorption. A Review. Transfusion Science 1990; 11: 281-302.
2. Doesch et al, Effects of protein A immunoadsorption in patients with chronic dilated cardiomyopathy.  Journal of Clinical Apheresis 2010; 25(6): 315-22.
3. Belàk et al, Technical and Clinical Experience with Protein A Immunoadsorption Columns. Transfusion Science 1994; 15: 419-22.