Maakohtaiset sivustot:

Huomio

Kaikki lääkintälaitteita ja tuotteita koskevat tiedot tällä sivustolla on tarkoitettu vain  EU:n alueella toimiville terveydenhuollon ammattilaisille.

Painamalla "Hyväksy ja vahvista" -painiketta vakuutat, että olet tästä tietoinen ja että olet EU:n alueella toimiva terveydenhuollon ammattilainen.

Prometheus®

Prometheus®-hoito

 

Maksan toiminnan tukeminen adsorptiolla ja dialyysihoidolla

  • Tehokas albumiiniin sitoutuneiden toksiinien poisto suoralla adsorptiolla
  • Järjestelmän valmisteluun ei tarvita eksogeenista albumiinia
  • Antikoagulaatio on mahdollinen joko hepariinilla tai sitraatilla 

Keskeiset ominaisuudet

Adsorptio ja dialyysi – Edesauttaa tehokkaasti maksan elpymistä

Prometheus®-laite
Prometheus® - Adsorptio ja dialyysi yhdessä laitteessa

Akuuttiin maksan vajaatoimintaan ja maksan kroonisen vajaatoiminnan akuuttiin pahenemiseen liittyy suuri kuolleisuus. Näillä potilailla sekä vesiliukoisten että -liukenemattomien albumiiniin sitoutuneiden metaboliittien erittyminen ei ole fysiologisesti riittävää ja ne kertyvät vereen. Nämä vaihtelevassa määrin toksiset aineet saattavat vaurioittaa maksaa sekä heikentää sen uudistumiskykyä ja myös vaurioittaa muita elimiä.

Yhdistämällä dialyysi- ja adsorptiohoidon Prometheus®-järjestelmä pystyy poistamaan vesiliukoiset ja albumiiniin sitoutuneet aineet samanaikaisesti ja vähentämään siten niiden haitallisia vaikutuksia maksaan ja myös muihin elimiin.1,2 Prometheus®-laite perustuu vakiintuneeseen Fresenius Medical Caren dialyysilaitteeseen, jota laajennettiin selektiiviseen plasmaerotukseen ja adsorptioon suunnitellulla modulilla. Tarvittaessa sitä voidaan käyttää täysin varusteltuna dialyysilaitteena intermittoivaan hemodialyysiin.

Prometheus® – FPSA (fraktioitu plasmaerotus adsorptiolla) ja dialyysihoito

Adsorptio ja dialyysi yhdessä laitteessa
Adsorptio ja dialyysi yhdessä laitteessa

Potilaasta poistetaan jatkuvasti verta dialyysikatetrin kautta. Prometheus®-laite poistaa albumiiniin sitoutuneet ja vesiliukoiset toksiinit kahdessa peräkkäisessä vaiheessa ja palauttaa sitten veren potilaaseen.

Adsorption process
Adsorptio

Ensimmäinen vaihe

Albumiinia runsaasti sisältävä plasmafraktio erotetaan potilaan verestä FPSA-kierrossa AlbuFlow® AF 01 -albumiinifiltterillä. Tämä plasmafraktio sisältää vain molekyylejä, joiden paino vastaa albumiinia tai on vähän suurempi. Suuremmat aineet ja solut pysyvät veressä. Toksiineja kuljettava albumiini kulkee ensin toisen ja sitten toisen adsorberin läpi (prometh® 01 ja prometh® 02). Toksiinit sitoutuvat adsorbereihin suuren affiniteetin omaavan adsorberimateriaalin suoran kontaktin ansiosta. Puhdistettu albumiinia runsaasti sisältävät plasma palautetaan sitten potilaan vereen ja potilaaseen.

Kaavakuva dialyysihoidosta
Dialyysi

Toinen vaihe

Hemodialyysi poistaa erittäin tehokkaasti vesiliukoisia haitallisia aineita, kuten ammoniakkia, ureaa ja kreatiniinia.

Käyttöaiheet ja periaatteet

Akuutti maksan vajaatoiminta ja maksan kroonisen vajaatoiminnan akuutti paheneminen

Elossaolotodennäköisyys Prometheus®-hoidolla
HELIOS-tutkimus: kaikki tutkimuspotilaat, joilla MELD-pisteet > 30 (ITT-populaatio), Kaplan-Meier -elossaolokäyrä (mukaeltu viitteen 5 mukaan)

HELIOS-tutkimuksessa5 osoitettiin, että niiden potilaiden elossaoloaika, joilla oli erittäin vaikea maksan kroonisen vajaatoiminnan akuutti paheneminen (MELD-pisteet > 30), oli paljon pitempi Prometheus-ryhmässä kuin vertailuryhmässä. 90. päivänä kuolleisuus oli jo 91 % vertailuryhmässä, kun se oli vain 52 % Prometheus®-hoitoa saaneilla potilailla.

Laitteet ja kertakäyttötarvikkeet

Maksan toimintaa tukevat laitteet - Prometheus® Hepariini ja Prometheus® Sitraatti

Kertakäyttötarvikkeet

Lataa tuotevalikoima

Prometheus-tuotevalikoima - esite englanniksi

PDF , 341.4 KB

Prometheus-tuotevalikoima - esite englanniksi

PDF , 341.4 KB

Prometheus-tuotevalikoima - esite englanniksi

PDF , 341.4 KB

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Krisper P et al. In vivo quantification of liver dialysis: Comparison of albumin dialysis and fractionated plasma separation. Journal of Hepathology 43:451-457, 2005.
Evenepoel P et al. Prometheus® Versus Molecular Adsorbents Recirculating System: Comparison of Efficiency in Two Different Liver Detoxification Devices. Artificial Organs 30 (4):276-284, 2006.
Jung O et al. Long-Term Bridging of Acute on Chronic Liver Failure to Successful transplantation with an Extracorporeal Liver Support System. Z Gastroenterol 45:21-24, 2007.
Grodzicki M et al. Results of Treatment of Acute Liver Failure Patients With Use of the Prometheus® FPSA System. Transplantation Proceedings 41:3079-3081, 2009.
Kribben A et al. Effects of Fractionated Plasma Separation and Adsorption on Survival in Patients with Acute-On-Chronic Liver Failure. Gastroenterology 142 (4):782-789, 2012.
Kramer L et al. Successful treatment of refractory cerebral oedema in ecstasy/cocaine-induced fulminant hepatic failure using a new high-efficacy liver detoxification device (FPSA-Prometheus®). Wiener Klinische Wochenschrift 115 (15-16):599-603, 2003.
Skwarek A et al. The Use of Prometheus® FPSA System in the Treatment of Acute Liver Failure: Preliminary Results. Transplantation Proceedings 38:209-211, 2006.
Rifai K et al. Treatment of severe refractory pruritus with fractionated plasma separation and adsorption (Prometheus®). Scandinavian Journal of Gastroenterology, 41:1212-1217, 2006.
Aagaard NK et al. A 15 Year-Old Girl with Severe Hemolytic Wilson’s Crisis Recovered without Transplantation after Circulation with the Prometheus® System. Blood Purif 28:102-107, 2009.
10 Betz C et al. Successful detoxification of Methotrexate Overdosage by Extracorporeal Liver Support Therapy. J Am Soc Nephrol 18:896A, 2007 (Abstract).
11 Eefsen M et al. Erythropoietic Protoporphyria and Pretransplantation Treatment with Nonbiological liver Assist Device. Liver Transplantation 13:655-657, 2007.