Sulje
Maakohtaiset sivustot:

Huomio

Kaikki lääkintälaitteita ja tuotteita koskevat tiedot tällä sivustolla on tarkoitettu vain  EU:n alueella toimiville terveydenhuollon ammattilaisille.

Painamalla "Hyväksy ja vahvista" -painiketta vakuutat, että olet tästä tietoinen ja että olet EU:n alueella toimiva terveydenhuollon ammattilainen.

Munuaisten korvaushoitoon liittyvä informaatioteknologia (Renal IT)

Renal IT kattaa sovellukset, jotka tukevat kroonisen munuaissairauden hoitoa entistä tehokkaammin, luotettavammin ja kustannusvaikuttavammin niin dialyysiyksiköissä kuin akuutti- ja kotihoidoissa.

Renal IT tarjoaa tukea päätöksenteolle sekä hoitotietojen analyysit. Renal IT sovellusten tuottajana Fresenius Medical Care tarjoaa kattavan valikoiman munuaisten korvaushoitoon tarkoitettuja sovelluksia ja laitteita sekä asennuksen, koulutuksen ja ylläpidon.

Renal IT ratkaisut kroonisessa munuaissairaudessa

Kroonisen munuaissairauden hemodialyysihoito on monimutkaista ja vaativaa. Potilaat voivat olla monisairaita ja haasteellisia hoitaa. Hoidettavien potilaiden määrä nefrologian erikoislääkäriä ja hoitajaa kohti on kasvussa ja jatkaa kasvuaan.

Dialyysipotilaan hoito on paljon enemmän kuin hoitotapahtuma

Dialyysimääräys ja hoidon toteutus vaativat erityistä huomiota. Kroonista munuaissairautta sairastavien potilaiden hoitoa tukee kokonainen terveydenhuollon ammattilaisten tiimi. Se tarvitsee paljon tietoa hallitakseen kunkin potilaan yksilöllisen hoitosuunnitelman. Oikea hoitopäätös voidaan tehdä vain kokonaiskuvan perusteella – saadun tiedon pohjalta. Ratkaisujen on oltava nopeita ja oikeita, koska potilaat tarvitsevat erikoissairaanhoitoa. Renal IT vastaa näihin haasteisiin.

 

 

Renal IT
Therapy Data Management System (TDMS)

Fresenius Medical Caren tietojärjestelmä (TDMS) – on joustava ratkaisu, joka tukee työprosesseja dialyysikeskusten ja sairaaloiden yksilöllisiin tarpeisiin. Se tukee tehokkaasti ja turvallisesti päivittäistä työtä yksikössänne.

Therapy Monitor (TMon)

Fresenius Medical Caren Therapy Monitor (TMon) — on tarkoitettu dialyysiä edeltävään sekä sen aikaiseen ja jälkeiseen online-dokumentaatioon. Seuranta tapahtuu potilaan vierellä 5008 CorDiax- ja 5008S CorDiax -laitteilla.

Therapy Support Suite (TSS)

Fresenius Medical Caren Therapy Support Suite (TSS) toteuttaa, luo ja hallinnoi potilaiden lääkemääräykset, lääkityssuunnitelmat, hoitotietojen dokumentoinnin, potilaskohtaiset laboratoriotiedot sekä tuottaa dialyysiyksiköiden väliset raportit.

communication Data Link (cDL)

Fresenius Medical Caren communication Data Link (cDL) –TDMS-tiedonkeruujärjestelmän ja sairaalan oman tietojärjestelmän (HIS) tai laboratorion väliseen saumattomaan yhteyteen.

Nephrological Cockpit

Fresenius Medical Caren Nephrological Cockpit – maksimoi potilaiden hoivan ja kliinisen hoidon tehokkuuden. Se tarjoaa dynaamisia ja asiayhteyteen pohjautuvia näkökulmia munuaishoidon yleisiin keskeisiin tulosindikaattoreihin (KPI). Tämä informaatio on keskeistä dialyysikeskusten laadunvarmistuksessa.

PatientOnLine (POL)

Fresenius Medical Caren PatientOnLine-sovellus mahdollistaa aidosti yksilöllisen PD-hoidon. Se on suunniteltu tukemaan kliinistä päätöksentekoa ja lisäämään tiimin tehokkuutta parantamalla potilaiden hoitotietojen saatavuutta. Näyttöön perustuva hoitomääräysmallinnus ja intuitiivinen raportointi auttavat saavuttamaan PD-hoidon riittävyystavoitteet luomalla tarkemman, yksilöllisesti räätälöidyn hoitomääräyksen.

Kliiniseen hoitoon

Kliiniseen hoitoon tarkoitetut Renal IT –ratkaisut vastaavat kroonisen munuaissairauden hemodialyysihoidon tarpeisiin. Hoitopäätökset voidaan tehdä saadun tiedon perusteella ja siten parantaa potilaiden hoitoa ja laadunvarmistusta sekä säästää terveydenhuollon ammattilaisten aikaa.

Palvelut ja tuki

Fresenius Medical Caren Palvelu & tuki – Renal IT –valikoiman yksilöllinen projektinhallinta, ammattimainen asennus, kattava henkilökunnan koulutus ja kokonaisvaltainen ongelmanratkaisu.

Lääkärit

Lääkäreille tarkoitetut Renal IT –ratkaisut vastaavat laadunvalvonnan lääketieteellisiin tarpeisiin ja säästävät tietojen keruuseen ja analysointiin menevää aikaa.

Hoitajat

Hoitajille tarkoitetut Renal IT –ratkaisut vastaavat krooniseen munuaissairauteen annettavan hemodialyysin lääketieteellisiin tarpeisiin. Fresenius Medical Caren Therapy Monitor –sovelluksen avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat puuttua tilanteeseen aiemmin ja potilaiden hyvinvoinnin varmistamiseen jää enemmän aikaa.