Maakohtaiset sivustot:

Huomio

Kaikki lääkintälaitteita ja tuotteita koskevat tiedot tällä sivustolla on tarkoitettu vain  EU:n alueella toimiville terveydenhuollon ammattilaisille.

Painamalla "Hyväksy ja vahvista" -painiketta vakuutat, että olet tästä tietoinen ja että olet EU:n alueella toimiva terveydenhuollon ammattilainen.

Kliiniseen hoitoon

Renal IT ratkaisut kliiniseen hoitoon

Renal IT ratkaisut kliiniseen hoitoon

  • Dialyysihoitotietojen keskitetty käsittely
  • Hoidon pitkän aikavälin dokumentointi
  • Hoitomääräysten hallinta ja laitteiden asetukset
  • Sairaalajärjestelmien välinen potilastietojen vaihto  

Potilaan hoito ja laadunvarmistus

Potilaan hoito ja laadunvarmistus

Kroonista munuaisssairautta sairastavan potilaan hoidon ja laadunvarmistuksen parantaminen

Laadunvarmistuksen parantamiseen tarvitaan työkalua, jolla laatua voidaan mitata jatkuvasti. Dialyysissä laadunvarmistuksella tarkoitetaan jatkuvaa prosessia, jolla määritellään keskeisten indikaattorien tavoitearvot: mitataan hoitotulokset, tulkitaan tulokset ja tehdään tarvittavat muutokset tai toimenpiteet. Tämä tapahtuu yksittäisten potilaiden ja potilasryhmien kohdalla dialyysikeskuksessa tai -verkostossa.

Tietojen analysoinnissa vaaditaan tehokkuutta niin dialyysiklinikoissa kuin kotihemodialyysipotilaidenkin kohdalla.

Tietojen tulee olla tapauskohtaisia: niissä tulee huomioida sukupuoli, samanaikaiset sairaudet, terveystiedot, päivämäärät sekä pitkän aikajakson seurantatieto ja jonain tiettynä päivänä saatu tieto. Tiedon tulee olla ryhmiteltyä mutta silti spesifistä, jotta siihen voidaan porautua samassa näkymässä eri näkökulmista (potilas ja klinikka).

Kroonista munuaissairautta sairastavan potilaan hoitoa voidaan parantaa Therapy Data Management System- eli TDMS tietojärjestelmällä. Tämän integroidun järjestelmän avulla potilaan hoidon seuranta tehostuu: se antaa kattavan kuvan potilashistoriasta; analysoi laboratoriotiedot; raportoi yhteenvedot; jäljittää allergiat; seuraa lääkityksiä; tarkistaa interaktiot ja potilaiden hälytykset.

Resurssien optimointi

Terveydenhuollon ammattilaisten resurssien optimointi

Hoitohenkilökunnan työtyytyväisyys paremmaksi

Terveydenhuollon ammattilaisten hallinnollisiin tehtäviin liittyvän ajan säästäminen parantaa potilaiden tyytyväisyyttä ja vähentää kiirettä, erityisesti hoitohenkilökunnan kohdalla. Tämä on toteutettavissa sovellustyökaluilla, jotka tukevat dialyysilaitteiden alkuasetuksia, automatisoitua hoidon dokumentointia, automatisoitua potilaiden painon tallennusta ennen ja jälkeen dialyysin sekä sen aikana, oheislaitteiden integrointia ja kaikkien käyttäjien välitöntä ja helppoa pääsyä potilastietoihin. Ne myös antavat yleiskuvan senhetkisten hoitojen tilasta periaatteella ”kaikki tieto yhdellä silmäyksellä”.

Fresenius Medical Caren Therapy Monitor (TMon) vastaa kaikkiin näihin vaatimuksiin. Se on online-ratkaisu dialyysiä edeltävän ja sen jälkeen ja aikana kerätyn tiedon dokumentoinnille. Innovatiivinen potilaan vierellä tapahtuva seuranta on suunniteltu 5008 CorDiax- ja 5008S CorDiax –laitteilla tapahtuvalle edistykselliselle dokumentoinnille.

Lue lisää Therapy Monitor (TMon) -sovelluksesta

TMon tutkimus

Tutkimus osoitti, että Therapy Monitor –sovelluksen käyttöönotto optimoi dialyysin työnkulun. Tämä parannus säästää aikaa, joka hoitajilta kuluu dialyysin parissa. Kaiken kaikkiaan työnkulun optimointi ja prosessien tehostaminen tuotti jopa 25 minuutin (40 %) säästön dialyysihoitokertaa kohti.

Therapy Monitor on osa TDMS-tiedonkeruujärjestelmää.

Säästää lääkärien aikaa

Säästää lääkärien aikaa

Nefrologit ja hoitajat hyötyvät aikaa säästävistä sovellustyökaluista, jotka tukevat dialyysilaitteen ja sairaalan tietojärjestelmän (HIS) välistä saumatonta kommunikaatiota.  Näin saavutetaan dokumentoitujen tietojen nopea ja tehokas käsittely.

Lääkärien ja hoitajien ajan säästyminen on yksi Fresenius Medical Caren Therapy Support Suite (TSS) –sovelluksen tarjoamista hyödyistä.

TSS on keskitetty kliinisen hoidon parantamiseen tarkoitettu sovellus, joka toteuttaa, luo ja hallinnoi potilaiden lääkemääräyksiä, lääkityssuunnitelmia, hoitotiedon dokumentointia ja potilaskohtaisia laboratoriotietoja. Lisäksi TSS parantaa raportointia ja mahdollistaa dialyysikeskusten ammattimaisen hallinnon. Therapy Support Suite on osa TDMS-tiedonkeruujärjestelmää.

Lue lisää Therapy Support Suite -sovelluksesta

Tietojen yhdistäminen

Fresenius Medical Caren communication Data Link (cDL)

Aiheeseen liittyvää sisältöä