Maakohtaiset sivustot:

Huomio

Kaikki lääkintälaitteita ja tuotteita koskevat tiedot tällä sivustolla on tarkoitettu vain  EU:n alueella toimiville terveydenhuollon ammattilaisille.

Painamalla "Hyväksy ja vahvista" -painiketta vakuutat, että olet tästä tietoinen ja että olet EU:n alueella toimiva terveydenhuollon ammattilainen.

sleep•safe harmony

sleep•safe harmony -laite

Yksilöllisesti jokaiselle potilaallesi
  • Huomioi potilaiden yksilölliset tarpeet 
  • Ohjattu hoito-ohjelmien teko
  • Helppo käyttöönotto

Koska potilaasi eivät ole samanlaisia

Onnistuneen PD-hoidon tärkeät mittarit:

  • Ikä
  • Paino
  • D/P kreatiniini
  • Jäljellä oleva munuaisten toiminta (RRF)
  • Ultrafiltraatio (UF)
  • Kt/V urea

Adaptoitu APD (aAPD) hoito – Erilaiset potilaat, erilaiset asetukset

aAPD-hoitoa perinteiseen APD-hoitoon vertailevassa kliinisessä tutkimuksessa osoitettiin1,2:

Potilas A - Elisabeth

Potilas B - Jack

sleep•safe harmony –laitteen tärkeimmät ominaisuudet

Aiheeseen liittyvää sisältöä

1 Fischbach M, Issad B, Dubois V, Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Perit Dial Int 2011; 31(4):450-8
2 Fischbach M et al, Abstract poster presentation at ASN 2010 in Denver, US