Maakohtaiset sivustot:

Huomio

Kaikki lääkintälaitteita ja tuotteita koskevat tiedot tällä sivustolla on tarkoitettu vain  EU:n alueella toimiville terveydenhuollon ammattilaisille.

Painamalla "Hyväksy ja vahvista" -painiketta vakuutat, että olet tästä tietoinen ja että olet EU:n alueella toimiva terveydenhuollon ammattilainen.

Dialyysipotilaiden nestetasapainon hallinta

Varjokuva

Tehokasta sydämen suojaa

  • Kuolleisuuden aleneminen1
  • Dialyysin aikaisten hypotensiivisten jaksojen väheneminen2
  • Kustannussäästöpotentiaali

Edistyksellistä nestetasapainon hallintaa sydämen tehokkaaksi suojaamiseksi

Nestetasapainon hallinnan mahdolliset kustannussäästöt

BCM - kehon koostumuksen ja nestetasapainonhallinnan mittari

Teknologiasta hoitoon

BCM erottelee ylimääräisen nesteen (ylinesteytys) kehon rasvattomasta ja rasvakudoksesta ainutlaatuisen kehon koostumusmallin pohjalta.

Päivittäisessä kliinisessä työssä voi olla vaikeaa pitää dialyysipotilas optimaalisessa nestetasapainossa.
 

  • Subjektiivisiin indikaattoreihin perustuva nestetasapainon arviointi on ollut rajoittava tekijä objektiivisuuden puutteen vuoksi
  • Monia ehdotettuja menetelmiä ei usein ole saatavilla tai ne ovat kalliita tai vaikeasti toteutettavia
  • Mikä tärkeintä, ne eivät pysty määrittämään ylinesteytystä tai kuivumista


BCM on ainoa kehon koostumusta mittaava laite, joka on nimenomaan suunniteltu käytettäväksi loppuvaiheen munuaissairautta sairastavilla potilailla ja se on Fresenius Medical Caren kehittyneen nestetasapainon hallintaohjelman perusta. Se mittaa ja määrittelee tärkeimmät neste- ja ravitsemusparametrit ja antaa luotettavat perusteet dialyysipotilaiden nestetasapainoa ja ravitsemusta koskeville päätöksille.

BCM mittaa kehon koostumusta non-invasiivisesti, nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

1 Wizemann V. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2009); 24: 1574-1579.
2 Machek P. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 538-544.
3 Arneson T. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 1054-1063.
4 Arneson T. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 1054-1063.